Luật Thanh niên vừa được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2006. 06/01/2006

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 1. Luật này quy định về thanh niên.

Đình chỉ các ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái luật 04/01/2006

TT - Ngày 29-12-2005, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký quyết định 1387 đình chỉ hiệu lực thi hành các qui định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do UBND 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành, kể từ ngày 1-1-2006.

Về Đề án xây dựng cơ chế hỗ trợ việc thực hiện pháp luật cho doanh nghiệp 12/12/2005

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/2005/CT-TTg ngày 8-4-2005 về thực hiện chức năng hỗ trợ thực hiện pháp luật cho doanh nghiệp. Trên cơ sở này, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) đã xây dựng "Đề án xây dựng cơ chế hỗ trợ việc thực hiện pháp luật cho doanh nghiệp".

Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006 12/12/2005

Tại kỳ họp thứ 8, QH khóa XI (từ ngày 18-10 đến 29-11-2005, QH đã thông qua Nghị quyết số 49/2005/QH11 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006.

Vì sao luật của VN thường phải sửa? 05/12/2005

(VietNamNet) - Cũng được xây dựng theo những như quy trình làm luật bài bản, công phu của các nước khác, song vì sao luật của VN thường "lỗi thời" nhanh chóng, chưa kể đến nhiều quy định chưa từng được đưa vào cuộc sống?

Tọa đàm “Vai trò của Hội Luật gia trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” 05/12/2005

Nhằm phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 05/12/2005, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức Toạ đàm về vai trò của Hội Luật gia trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Hội trường A, trụ sở Bộ Tư pháp.

Mô hình nào cho việc xây dựng Bộ luật Xử lý vi phạm hành chính 28/11/2005

Nhằm xây dựng một bộ luật Xử lý vi phạm hành chính trong tương lai, mới đây Bộ Tư pháp đã tổ chức tọa đàm “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình Bộ luật Xử lý vi phạm hành chính”, cuộc tọa đàm mang tính chất “mở màn”, trong đó có rất nhiều các vấn đề trọng tâm đã được đưa ra bàn thảo.

Công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình còn thiếu hướng dẫn 28/11/2005

Thời gian gần đây, các phòng công chứng ở Hà Nội phải đối đầu với một vấn đề nổi cộm, gây nhiều vướng mắc khó giải quyết là công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình. Ông Nguyễn Thanh Tú, Trưởng phòng công chứng số 3 cho biết về vấn đề này.