Tháng 5/2008: 65% đơn thư khiếu nại liên quan đến đất đai

29/05/2008
Hôm qua 28/5/2008, Thanh tra Chính phủ đã tố chức họp báo công tác thanh tra tháng 5/2008. Tại cuộc họp báo này, đại diện Thanh tra Chính phủ cho biết: trong tháng 5/2008 Trụ sở tiếp công dân của TW Đảng và Nhà nước tại Hà Nội đã tiếp 1561 lượt người (giảm 60% so với tháng 4/2008) và 41 đoàn đông người (giảm 46%) đến trình bày 561 vụ việc.

Trụ sở tiếp công dân của TW Đảng và nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh tiếp 946 lượt người (tăng 14%) và 19 đoàn đông người đến trình bày 168 vụ việc. Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, tình hình khiếu kiện của công dân trong tháng 4 và 5/2008 tiếp tục diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương. Mặc dù Thanh tra Chính phủ và các địa phương đã có nhiều giải pháp bước đầu có hiệu quả nhưng tình trạng các đoàn đông người, khiếu nại liên kết với nhau, gửi đơn thư tràn lan, vượt cấp, không đúng thẩm quyền đang làm các cơ quan nhà nước mất nhiều thời gian, công sức để xử lý. Cũng trong tháng 5, Thanh tra Chính phủ tiếp nhận hơn 2500 đơn thư, qua xử lý cho thấy chỉ có 1420 đơn đủ điều kiện xem xét, còn phần lớn là đơn thư gửi trùng lặp hoặc không rõ nội dung, địa chỉ, trong đó nội dung đơn thư khiếu nại chủ yếu là đòi bồi thường giải toả, đòi lại đất cũ, tranh chấp đất đai (chiếm 65% tổng số đơn thư khiếu nại).

Ở địa phương, theo báo cáo của 42 tỉnh, TP, đã tiếp 8750 lượt người (39 đoàn đông người), tiếp nhận 6974 đơn (trong đó có 553 đơn tố cáo, còn lại là khiếu nại); đã giải quyết 1727 đơn/5344 đơn khiếu nại và 197/369 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước, trả lại công dân 165 triệu đồng, hơn 22 ngàn m2 đất.

Thu Hằng