Khánh Hòa: Tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực hộ tịch và nuôi con nuôi năm 2024

09/07/2024
Khánh Hòa: Tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực hộ tịch và nuôi con nuôi năm 2024
Ngày 09/7, tại TP.Nha Trang, Sở Tư pháp Khánh Hòa tổ chức tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực hộ tịch và nuôi con nuôi năm 2024 cho 44 đại biểu là lãnh đạo và công chức được giao phụ trách công tác hộ tịch và nuôi con nuôi của Phòng Tư pháp; lãnh đạo UBND và công chức tư pháp – hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Diên Khánh.
Tại Hội nghị, báo cáo viên của Sở Tư pháp đã truyền đạt 03 chuyên đề: Giải quyết các việc hộ tịch trong mối liên hệ với các vấn đề quốc tịch; Một số lưu ý trong giải quyết nghiệp vụ hộ tịch; Nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết cho trẻ em làm con nuôi trong nước và các kỹ năng xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trên thực tế. Ngoài ra, Hội nghị tập trung giải đáp, hướng dẫn các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn giải quyết các thủ tục đăng ký hộ tịch như: đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký thay đổi cải chính hộ tịch và thủ tục đăng ký nuôi con nuôi… phát sinh trên địa bàn huyện Diên Khánh.
Được biết, theo kế hoạch, từ nay đến ngày 19-7-2024, Sở Tư pháp sẽ tổ chức 7 lớp tập huấn nghiệp vụ trong lĩnh vực hộ tịch và nuôi con nuôi cho 350 người làm công tác hộ tịch và nuôi con nuôi thuộc cấp huyện, cấp xã trên toàn tỉnh Khánh Hòa; qua đó, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch, nuôi con nuôi để hoàn thành tốt việc giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch và nuôi con nuôi trong thời gian tới.
Hải Dương