Long An: Tập huấn nghiệp vụ HGCS và đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

25/06/2024
Long An: Tập huấn nghiệp vụ HGCS và đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng và phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại địa phương; đồng thời thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 421/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND huyện Tân Thạnh về công tác tư pháp năm 2024.
Ngày 24/6/2024, UBND huyện Tân Thạnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 118 đại biểu là đại diện các ngành, đoàn thể huyện; Mặt trận Tổ quốc, công chức Tư pháp - Hộ tịch, đại diện Tổ hòa giải ở cơ sở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe bà Lê Thị Lo, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp, báo cáo viên pháp luật tỉnh trình bày các nội dung:  Các quy định pháp luật về hoà giải ở cơ sở; kỹ năng hoà giải; tình huống pháp luật về hoà giải; hướng dẫn nội dung tiêu chí, chỉ tiêu “tiếp cận pháp luật” trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh.
 

Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu được bổ sung kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải giúp cho hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng có hiệu quả, tỷ lệ hòa giải thành ngày càng cao; qua đó góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. Bên cạnh đó, các đại biểu được cập nhật thêm các quy định mới về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như: trình tự, thủ tục tự đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, từ đó triển khai về cơ sở được đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới;….
Phan Đức Bộ - Sở Tư pháp Long An