Vĩnh Phúc: Tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật đợt 2/2024

20/06/2024
Vĩnh Phúc: Tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật đợt 2/2024
Ngày 19/6/2024, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật đợt 2/2024 chuyên đề pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thành phần tập huấn là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, công chức làm công tác pháp chế ở các sở, ban, ngành ở tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã và Chánh thanh tra các huyện, thành phố.
Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Ngà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngà nhấn mạnh Hội nghị tập huấn có ý nghĩa quan trọng nhằm quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; bổ sung những kiến thức cơ bản để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, Hội nghị cũng góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liêm chính, củng cố lòng tin của nhân dân, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tiến sĩ Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ trình bày những nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được bổ sung thêm nhiều kiến thức cần thiết của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải pháp phòng, chống tham nhũng hiệu quả.
                                                                                                     Phan Bích