Yên Bái: Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở năm 2024

22/06/2024
Yên Bái: Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở năm 2024
Ngày 21/6/2024, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến (trên hệ thống hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện của tỉnh) bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở năm 2024 tới 172 điểm cầu các xã, phường, thị trấn. Tại điểm chính tại Sở Tư pháp, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hưng Tĩnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo và chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật cùng 20 hòa giải viên cơ sở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; tại các điểm cầu cơ sở dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; cán bộ phòng Tư pháp; Ban công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và toàn thể hòa giải viên ở cơ sở của xã, phường, thị trấn.
Tại Hội nghị, các đại biểu và 5.875 hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã được nghe đồng chí Vũ Dũng, Chánh án tòa dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái hướng dẫn nghiệp vụ, một số kỹ năng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở như: yêu cầu cung cấp chứng cứ, tra cứu tài liệu tham khảo, xem xét, xác minh vụ việc, giải thích, thuyết phục, cảm hóa các bên tự giải quyết tranh chấp; hướng dẫn thủ tục đề nghị Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án.
 

Qua hội nghị bồi dưỡng, các hoà giải viên đã vận dụng kiến thức pháp luật, đạo đức xã hội và kinh nghiệm cuộc sống để giải thích, hướng dẫn, thuyết phục, cảm hoá các bên tranh chấp tự giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn, xoá bỏ bất đồng và đạt được thoả thuận giải quyết tranh chấp phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội./.
                                                        Đặng Anh Tuấn, Sở Tư pháp Yên Bái