Quảng Nam: Kiểm tra hoạt động giám định tư pháp tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Quảng Nam

21/06/2024
Quảng Nam: Kiểm tra hoạt động giám định tư pháp tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Quảng Nam
Ngày 20/6/2024, Đoàn kiểm tra do đồng chí Bùi Xuân Hiếu - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Quảng Nam về tình hình tổ chức và hoạt động giám định tư pháp của Trung tâm.
Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam; được thành lập theo Quyết định số 4926/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh; được công nhận tổ chức giám định tư pháp vụ việc tại Quyết định số 135/QĐ-STP ngày 07/10/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.
Tại buổi làm việc, Trung tâm đã báo cáo kết quả hoạt động giám định tư pháp trong năm 2023 có tiếp nhận 04 yêu cầu giám định, quyết định trưng cầu giám định. Trong đó, đã đưa ra kết luận giám định đối với 03 trường hợp; còn 01 trường hợp không nhận được phản hồi từ cơ quan trưng cầu giám định. Đại diện lãnh đạo Trung tâm đã nêu ra một số khó khăn trong công tác thực hiện giám định như nguồn kinh phí chi trả bồi dưỡng, chi phí giám định tư pháp chưa được đảm bảo đối với các giám định viên.
Đồng chí Bùi Xuân Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết thông qua buổi làm việc này, đồng chí đã nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, giải pháp về hoạt động giám định tư pháp ở Trung tâm; đồng thời đề nghị Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh thường xuyên rà soát đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; công nhận, hủy bỏ công nhận danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc theo đúng quy định của Luật Giám định tư pháp.
                              Nguyễn Ngọc Hoàng Anh - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam