Khánh Hòa: Kiểm tra công tác chứng thực, hộ tịch tại UBND cấp huyện, cấp xã năm 2024

02/07/2024
Khánh Hòa: Kiểm tra công tác chứng thực, hộ tịch tại UBND cấp huyện, cấp xã năm 2024
Ngày 28/6/2024, Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Thị Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực, nuôi con nuôi tại UBND thành phố Nha Trang.
Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ giải quyết theo thẩm quyền, công tác ghi chép, bảo quản, lưu trữ hồ sơ (hồ sơ giấy và kiểm tra việc cập nhật trên phần mềm) đăng ký và quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của UBND thành phố theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014, Luật Nuôi con nuôi năm 2010 và các văn bản pháp luật có liên quan; kiểm tra hoạt động chứng thực của phòng Tư pháp theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thi hành.  
Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo quyết liệt triển khai các quy định của pháp luật về công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; đồng thời chỉ đạo phòng Tư pháp duy trì việc tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo và công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường trên địa bàn để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác này. Bên cạnh đó, hàng năm, phòng Tư pháp đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi ở cấp xã nhằm kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; nhờ đó, kết quả giải quyết hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền cơ bản được thực hiện đúng quy định.
 
Kiểm tra việc cập nhật thông tin trên phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch tại Phòng Tư pháp thành phố Nha Trang

Đoàn kiểm tra đã trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của địa phương về biên chế, về công tác giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, công tác chứng thực thuộc thẩm quyền của phòng Tư pháp …
Buổi sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc với UBND phường Ngọc Hiệp (thành phố Nha Trang) về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Đoàn công tác nhận thấy địa phương đã triển khai thực hiện khá tốt các quy định pháp luật trong hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi.
 
Kiểm tra hồ sơ lưu trữ trong đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND phường Ngọc Hiệp

Trước đó, trong ngày 27/6/2024, Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Thị Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực và nuôi con nuôi tại UBND huyện Diên Khánh và UBND xã Bình Lộc thuộc huyện. Qua kiểm tra, hồ sơ lưu trữ thể hiện các địa phương đã thực hiện khá tốt việc giải quyết hồ sơ theo thẩm quyền; công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ và cập nhật thông tin vào phần mềm điện tử được thực hiện đúng quy định.
 
Thành viên Đoàn kiểm tra trao đổi nghiệp vụ với công chức phòng Tư pháp Diên Khánh (bên trái ảnh) khi kiểm tra hồ sơ lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Được biết, đây là hoạt động thường xuyên của Sở Tư pháp, kết quả kiểm tra nhằm giúp Giám đốc Sở Tư pháp nắm rõ tình hình việc thực hiện công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi tại cơ sở để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, nuôi con nuôi; đồng thời kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục để từng bước nâng cao chất lượng của công tác tư pháp ở cơ sở, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.
                      H.Dương