STP Quảng Nam: Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nuôi con nuôi và bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch chứng thực

22/09/2023
STP Quảng Nam: Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nuôi con nuôi và bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch chứng thực
Thực hiện Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 16/2/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023, Sở Tư pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký nuôi con nuôi (gồm 36 đại biểu là lãnh đạo, công chức Phòng Tư pháp cấp huyện, 241 công chức TP – HT cấp xã) và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, chứng thực (gồm 18 đại biểu là lãnh đạo, công chức Phòng Tư pháp và 100 công chức TP – HT cấp xã thuộc 09 huyện khu vực miền núi).
Tại các buổi tập huấn, đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt những kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực. Đồng thời, cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ những tình huống thực tế để khắc phục những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. 
Thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng hằng năm đã giúp nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, lãnh đạo tại Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã trong công tác quản lý, đăng ký nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.
                                                 Phòng HCTP – Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam