Quảng Bình: Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho hòa giải viên cơ sở

24/05/2023
Quảng Bình: Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho hòa giải viên cơ sở
Ngày 22/5/2023, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình phối hợp với thị xã Ba Đồn tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn thị xã Ba Đồn.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; đồng chí Nguyễn Văn Tình- Thị Uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng 100 học viên là hoà giải viên ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Ba Đồn.
Trong thời gian 01 ngày, các hòa giải viên ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã đã được báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: Một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở và kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; Kỹ năng nhận biết vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; Một số quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Một số quy định của pháp luật về dân sự, pháp luật về hôn nhân và gia đình và pháp luật về bảo vệ môi trường; Một số quy định của pháp luật về đất đai và một số quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.
 

Đ/c Trương Quang Sáng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
 

Trước đó, ngày 18/5/2023,  Sở Tư pháp phối hợp UBND huyện Tuyên Hóa đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 100 hòa giải viên trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.

Thông qua lớp tập huấn các hòa giải viên đã được củng cố những kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải phù hợp, thiết thực để vận dụng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở; đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hòa giải tại cơ sở, qua đó, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải trong thời gian tới.
 
Đ.H