Bạc Liêu: Tổ chức Hội nghị phổ biến các Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 4, QH khóa XV

15/05/2023
Bạc Liêu: Tổ chức Hội nghị phổ biến các Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 4, QH khóa XV
Ngày 12/5/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến các điểm cầu cấp huyện, xã, phường, thị trấn với nội dung phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và một số văn bản pháp luật mới. Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh và hơn 150 đại biểu là thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, báo cáo viên pháp luật, công chức phụ trách thanh tra, pháp chế các Sở, ban, ngành…
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên phổ biến các luật gồm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; triển khai Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Đây là văn bản pháp luật điều chỉnh nhiều mối quan hệ xã hội, liên quan đến nhiều đối tượng, lĩnh vực khác nhau và sẽ có hiệu lực thi hành trong năm 2023.
 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh
 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cho biết, các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua là những luật quan trọng, liên quan đến nhiều đối tượng, lĩnh vực khác nhau và có hiệu lực thi hành trong năm 2023. Hội nghị nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và trưởng các khóm, ấp trên địa bàn tỉnh hiểu, nắm được nội dung các văn bản luật; từ đó tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai đưa pháp luật vào cuộc sống.
Hội nghị nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định pháp luật mới ban hành trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình. Đồng thời, tích cực tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật đến Nhân dân, giúp mọi người tiếp cận pháp luật, hiểu biết pháp luật, có ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật.
Trần Thái – Sở Tư pháp Bạc Liêu