Lào Cai: Sân khấu hóa hướng dẫn thực hành tình huống hòa giải cơ sở tại huyện Bảo Thắng

17/05/2023
Lào Cai: Sân khấu hóa hướng dẫn thực hành tình huống hòa giải cơ sở tại huyện Bảo Thắng
Triển khai Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023, ngày 15/5/2023 Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại huyện Bảo Thắng.

Bà Nguyễn Lê Hằng, Phó trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai  hướng dẫn thực hành tại hội nghị
 
Dự và khai mạc hội nghị có Bà Đặng Thị Thoa, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai; cấp huyện có Lãnh đạo Phòng Tư pháp và công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở và hơn 200 đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Cấp xã  gồm lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn; Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã, thị trấn; công chức Tài chính – Kế toán;   trưởng thôn/tổ dân phố; 05 trưởng Ban công tác mặt trận thôn/tổ dân phố. Các nội dung nghe  gồm chuyên đề: Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 giữa Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở; Kỹ năng hoà giải ở cơ sở; Thủ tục đề nghị công nhận kết quả hoà giải thành ngoài toà án nhân dân; mực chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Hướng dẫn thực hành, thảo luận các tình huống hòa giải. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi các tình huống và trao đổi kỹ năng hòa giải ở cơ sở trong các phần giảng của giảng viên đưa ra.
 

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại buổi tập huấn đã thực hiện cụ thể các bước tiến hành công tác hòa giải, phương pháp hòa giải qua hình thức sân khấu hóa 04 tình huống hòa giải, các hòa giải viên, công chức tham dự hội nghị đã thể hiện các tình huống bằng hình thức đóng vai thông qua các vụ việc dân sự về va chạm giữa hộ gia đình hàng xóm liền kề do làm công trình gây nứt tường nhà; vụ việc hòa giải về môi trường, về giao dịch mua bán tài sản, về mua bán bò… các tình huống được đưa ra các phương án giải quyết linh động và thể hiện có sự lôi cuốn, hấp dẫn người tham dự hội nghị.
 
Nguyễn Lê Hằng