Bình Định: Hội Công chứng viên phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2023

17/05/2023
Bình Định: Hội Công chứng viên phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2023
Thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 13/KH-HCCV ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định về việc bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2023; sáng ngày 13 tháng 5 năm 2023, Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2023.
Tham dự Hội nghị có bà Châu Thị Hương Lan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và ông Phan Quang Dũng - Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định, cùng 140 công chứng viên, thư ký nghiệp vụ giúp việc cho công chứng viên đến từ các tỉnh các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Quảng Ngãi và Bình Định. 
 
Bà Châu Thị Hương Lan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị bồi dưỡng, các đại biểu được nghe báo cáo viên Tiến sĩ Luật Tuấn Đạo Thanh - Nguyên Chủ tịch Hiệp Hội công chứng viên Việt Nam - Trưởng phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội, báo cáo hai chuyên đề “Vai trò của hoạt động công chứng trong các giao dịch liên quan đến bất động sản có sự tham gia của người yếu thế, thực tiễn và đề xuất’; “Một số bình luận về mẫu lời chứng của công chứng viên theo quy định của pháp luật hiện hành”. Qua đó học viên tham dự lớp bồi dưỡng được trao đổi, thảo luận các nội dung có liên quan và được báo cáo viên giải đáp vướng mắc ngay tại lớp bồi dưỡng.
 

Tiến sĩ Luật Tuấn Đạo Thanh - Nguyên Chủ tịch Hiệp Hội công chứng viên Việt Nam - Trưởng phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội
 
Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2023 được tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 13 và 14 tháng 5 năm 2023, mục đích của việc tổ chức bồi dưỡng nhằm trang bị cho đội ngũ công chứng viên, thư ký nghiệp vụ tại các tổ chức hành nghề công chứng các kỹ năng hành nghề, giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Kết thúc 02 ngày làm việc sôi nổi, nghiêm túc, Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định đã trao Giấy Chứng nhận cho 100 công chứng viên đã tham gia và hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2023.
Văn Cương – Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định