Sở Tư pháp Bình Phước tổ chức hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2021

14/01/2022
Sở Tư pháp Bình Phước tổ chức hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2021
Chiều ngày 13/01, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2021 nhằm tổng kết nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.
Tham dự Hội nghị có ông Lê Tiến Hiếu – Bí thư Đảng Uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước, lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.
Tại Hội nghị, toàn thể công chức, viên chức, người lao động được nghe Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2021 theo Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch công tác ngành Tư pháp năm 2021; Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 12/01/2021 của Sở Tư pháp về công tác năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước và các Chương trình, Kế hoạch, đề án của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh giao trong năm 2021;Dự thảo các báo cáo: Báo cáoviệc thực hiện Nghị quyết số 104/NQ-STP ngày 28/01/2021 của Sở Tư pháp về Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2020; Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Dự thảo báo cáo đánh giá công tác công tác chỉ đạo của Giám đốc Sở trong việc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.
Năm 2021, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo Sở, Công đoàn Sở ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước đã đạt được những kết quả, thành tựu đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực công tác. Đặc biệt, năm 2021 Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đã vinh dự được Bộ Tư pháp xếp hạng A và tặng cờ thi đua của Bộ.
Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và tham gia phát biểu ý kiến đóng góp, đề xuất các giải pháp. Trong đó, các ý kiến tập trung vào các vấn đề như việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc, công tác đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng,..
Tại Hội nghị Ban Lãnh đạo Sở đã trao Giấy khen cho những tập thể và cá nhân và Đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Sở Tư pháp
Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Lê Tiến Hiếu đã đánh giá cao những kết quả công tác tư pháp trong năm 2021 và khẳng định đó là kết quả của sự phấn đấu, nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị.
Năm 2022 toàn thể công chức, viên chức Sở Tư pháp Bình Phước tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện các kế hoạch công tác trọng tâm của ngành Tư pháp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, trong đó tập trung tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, lề lối làm việc, xây dựng thể chế, chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật.