Sở Tư pháp Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2022

12/01/2022
Sở Tư pháp Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2022
Chiều ngày 11/01, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2022. Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp. Đồng chí Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở cùng đồng chí Bùi Xuân Hiếu - Phó Giám đốc Sở đồng chủ trì Hội nghị.
Sau khi Hội nghị nghiên cứu báo cáo tổng kết và xem qua phóng sự kết quả công tác ngành Tư pháp năm 2021; các đại biểu tham dự Hội nghị đã đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Tư pháp trong năm 2021. Toàn ngành đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của tỉnh; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra như nghiên cứu các hồ sơ phức tạp về xử lý vi phạm hành chính đảm bảo đúng quy định pháp luật trả lời theo chỉ đạo của UBND tỉnh; thẩm định tính pháp lý việc ủy quyền, phân cấp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho các sở, ngành giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí – cấp huyện tổ chức thực hiện – cấp xã tiếp nhận kết quả"; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; trình UBND tỉnh ban hành Đề án số hóa hộ tịch giai đoạn 1(2021 – 2025); tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí xây dựng và triển khai các phần mềm phục vụ công tác; đẩy mạnh cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 4; chuyển giao 100% việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho Bưu điện tỉnh; hoạt động công chứng, chứng thực hướng mạnh phục vụ tổ chức và công dân góp phần thu phí cho nhà nước, triển khai sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng; hoạt động trợ giúp pháp lý chú trọng chất lượng tham gia tố tụng tại phiên tòa đạt chất lượng vụ việc Bộ Tư pháp giao chỉ tiêu; hoạt động bổ trợ tư pháp đáp ứng được yêu cầu của người dân, tổ chức; đội ngũ công chức tư pháp từ tỉnh đến xã được rà soát củng cố, kiện toàn đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, được tập huấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn cho công việc...
 

 
Hội nghị cũng sôi nổi thảo luận những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ Tư pháp tại địa phương như: Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid – 19 nên việc triển khai nhiều nhiệm vụ còn hạn chế, chưa đảm bảo đúng tiến độ đề ra; sự phối hợp giữa các ngành trong công tác quản lý xử lý hành chính còn hạn chế…
Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Tư pháp cũng đã giải đáp, hướng dẫn những vướng mắc của địa phương để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Đào – Giám đốc Sở Tư pháp một lần nữa khẳng định những kết quả đạt được nổi bật của ngành Tư pháp tỉnh trong năm 2021; đề xuất những giải pháp, phương hướng công tác Tư pháp năm 2022 và định hướng nhiều vấn đề trọng tâm để các địa phương triển khai thực hiện trong năm 2022.
Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng năm 2021; được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đặng Văn Đào – Giám đốc Sở Tư pháp đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho hai đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua đồng bằng và miền núi là Phòng Tư pháp thành phố Hội An và Phòng Tư pháp huyện Nam Giang./.
VP Sở