Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022

10/01/2022
Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022
Chiều ngày 07/01/2022, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.
Hội nghị tổ chức đánh giá kết quả kết quả thực hiện công tác tư pháp và các phong trào thi đua năm 2021; đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2022, hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, của tỉnh Kon Tum trong năm 2022.
Theo đó, năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự hướng dẫn chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp; sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, các cấp, Sở, ngành Tư pháp tỉnh Kon Tum đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp; chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả toàn diện công tác tư pháp; 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và các nhiệm vụ được giao đột xuất trong năm đều được triển khai kịp thời, có chất lượng.
Tại Hội nghị, đại biểu thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp hay, cũng như khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tư pháp năm 2021, đồng thời đề xuất các giải pháp đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021.
Hội nghị đã công bố các quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho 4 cá nhân; các Quyết định của Giám đốc Sở Tư pháp đối với các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc phong trào thi đua năm 2021; đồng thời phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua ngành tư pháp năm 2022.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Hòa – Phó Giám đốc Sở phụ trách đã đánh giá cao những kết quả công tác tư pháp trong năm 2021 và khẳng định đó là kết quả của sự phấn đấu, nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Năm 2022 toàn thể công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện các kế hoạch công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, trong đó tập trung tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng thể chế, chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật./.