Khánh Hòa: Sở Tư pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021

13/01/2022
Khánh Hòa: Sở Tư pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021
Ngày 13/01, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022. Đến dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc khối Nội chính tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo phòng Tư pháp cấp huyện cùng công chức, viên chức Sở Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.
Năm 2021, ngành Tư pháp Khánh Hòa tiếp tục thể hiện tốt vai trò tham mưu về thể chế cho UBND tỉnh; chất lượng công tác thẩm định văn bản ngày càng được nâng cao. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù được quan tâm triển khai. Sở cũng chủ động tham mưu, theo dõi thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính. Trong năm, Sở đã thẩm định 43 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (19 Nghị quyết, 24 Quyết định), thẩm định 05 hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật, góp ý 33 hồ sơ các loại (bằng 140% cùng kỳ năm trước); tự kiểm tra 16 văn bản quy phạm pháp luật; hòa giải thành 361 vụ việc, đạt 90,7%. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được chú trọng. Công tác trợ giúp pháp lý tập trung hơn vào thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng. Sở đã cấp hơn 5.147 phiếu lý lịch tư pháp, không có hồ sơ trễ hạn. Hiện toàn tỉnh có 41 tổ chức hành nghề luật sư với 96 luật sư thành viên (tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước); có 28 tổ chức hành nghề công chứng (01 Phòng công chứng và 27 văn phòng công chứng)…
Năm 2022, ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường quản lý nhà nước về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, quốc tịch; quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hiệu quả...
 

 
Với những kết quả nổi bật đã đạt trong năm 2021, Sở Tư pháp đã vinh dự được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2021, 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 10 cá nhân trong tỉnh được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp”. Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 4 tập thể và bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.
Hải Dương