Bộ Tư pháp làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số

04/12/2023
Bộ Tư pháp làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số
Chiều 04/12, Bộ Tư pháp có buổi làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn đồng chủ trì buổi làm việc.
Theo báo cáo tại buổi làm việc, việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số luôn được Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo, các đơn vị tích cực triển khai thực hiện. Cụ thể, thể chế hoá chủ trương, chính sách của nhà nước và thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ, việc hoạt động chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát thực hiện nghiệp vụ chuyên môn trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước tại Bộ Tư pháp được thực hiện dựa trên dữ liệu và công nghệ thông tin đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phù hợp với điều kiện thực tiễn của Bộ Tư pháp nhằm phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số của Bộ; từng bước tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng tốc độ xử lý công việc, đẩy mạnh sử dụng và lưu trữ văn bản số, giảm chi phí hoạt động, đơn giản hoá thủ tục hành chính; từng bước xây dựng môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian. Việc thực hiện chuyển đổi số được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
 

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, về mặt thể chế, Bộ Tư pháp luôn chú trọng đến nội dung ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung khi xây dựng các Luật; đồng thời chủ động phối hợp với các Bộ, ngành đề xuất nhiều đạo luật phục vụ cắt giảm thủ tục hành chính.
Để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số trong thời gian tới, Thứ trưởng đề xuất cần có các cơ chế đột phá, phù hợp với tình hình mới; đồng thời đề nghị Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường có đánh giá và tăng cường giám sát việc thực thi Luật Khoa học Công nghệ 2013 trong thực tiễn; đánh giá hoạt động của các trung tâm hành chính công tại địa phương và quan tâm tới nguồn kinh phí đầu tư cho công nghệ thông tin;… Ngoài ra, Thứ trưởng cũng thông tin thêm về nội dung phân cấp, phân quyền trong việc cấp phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân.
Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát và đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã trao đổi, thảo luận, làm rõ một số hạn chế, vướng mắc trong vận hành cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đề xuất giải pháp khắc phục; kết quả thực hiện, vận hành các hệ thống Cơ sở dữ liệu do Bộ Tư pháp quản lý; ….
 

Đồng chí Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số của Bộ Tư pháp trong thời gian qua. Tổng hợp các ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, đồng chí mong muốn Lãnh đạo Bộ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sớm hoàn thiện các hệ thống Cơ sở dữ liệu về quốc tịch, hộ tịch dân cư, lý lịch tư pháp, đảm bảo kết nối thông suốt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời đề nghị Văn phòng Bộ Tư pháp cung cấp cho Đoàn danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi liên quan đến chuyển đổi số, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ các chính sách thu hút nguồn nhân lực về công nghệ thông tin; nhanh chóng hoàn thiện chuẩn hoá, số hoá các dữ liệu phục vụ chuyển đổi số,…
Một số hình ảnh tại buổi làm việc:
 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội


Đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.


Đồng chí Đặng Đình Luyến, Chuyên gia


Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.


Đồng chí Lê Tuấn Phong, Phó Chánh Văn phòng Bộ.

 
Anh Thư - Trung tâm Thông tin