Khẩn trương hoàn thiện thể chế để đẩy nhanh việc triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội

29/11/2023
Khẩn trương hoàn thiện thể chế để đẩy nhanh việc triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội
Sáng ngày 26/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 850) đã chủ trì Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và các thành viên Ban chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh.
Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Chí Dũng cho biết, qua gần 4 tháng từ khi Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực, được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo, cùng với sự vào cuộc khẩn trương, toàn diện của các bộ, ngành và TP. Hồ Chí Minh, việc triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, đối với công tác xây dựng các văn bản phục vụ triển khai, thi hành Nghị quyết số 98/2023/QH15, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp và Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc tham mưu để Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Quyết định, gồm: (i) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Nghị quyết; và (ii) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành về quy định việc phân cấp, trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ đang triển khai nhiệm vụ soạn thảo 03 Nghị định của Chính phủ, gồm: (i) Nghị định của Chính phủ quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; (ii) Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn việc bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường; và (iii) Nghị định của Chính phủ về Nghị định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh. Ở cấp địa phương, UBND TP. Hồ Chí Minh được giao chủ trì 09 nhiệm vụ và tham mưu trình HĐND Thành phố 13 nhiệm vụ. Đến nay, UBND Thành phố đã ban hành 01 Quyết định và tham mưu Hội đồng nhân dân ban hành 06 Nghị quyết nhằm triển khai các chính sách được giao.

 
Tại hội nghị, Lãnh đạo các Bộ đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ liên quan. Đối với các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã được thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong quá trình đó, Bộ Tư pháp đã và đang phối hợp giúp hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết Nghị quyết số 98/2023/QH15 theo đúng nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo khung pháp lý đầy đủ để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh như yêu cầu của Nghị quyết số 98/2023/QH15. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cũng mong muốn TP. Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ để đảm bảo chất lượng, tính khả thi và phù hợp thực tiễn khi các Nghị định được ban hành.


 
Ghi nhận các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Nghị quyết số 98/2023/QH15 được ban hành nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc về pháp lý, thúc đẩy kinh tế xã hội cho TP. HCM. Nghị quyết sẽ góp phần giải quyết những vấn đề vướng mắc về pháp lý, cách thức tổ chức thực hiện, để phát triển tối đa tiềm năng của thành phố trong tổng thể phát triển cả nước. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền TP. HCM và các cơ quan có liên quan thời gian tới cần thông suốt tư tưởng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt cần mạnh mẽ, chủ động hơn nữa để triển khai công việc tốt hơn, kịp thời; sớm hoàn thành việc xây dựng, ban hành các quy định để tổ chức, thi hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 một cách hiệu quả nhất.


 
Cũng trong ngày 26/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì Hội nghị lần thứ 2 của Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ với chủ đề tham vấn Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ; các đơn vị tư vấn, nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu. Về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã tham dự./.