Nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Bộ,ngành Tư pháp

01/12/2023
Nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Bộ,ngành Tư pháp
Ngày 01/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Bộ, ngành Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh dự và phát biểu chỉ đạo Lớp Bồi dưỡng. Tham dự Lớp Bồi dưỡng còn có Quyền Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp Phạm Quang Hiếu; Phó Cục trưởng phụ trách Cục chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Phú Tiến; ThS Nguyễn Minh Dũng, đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin truyền thông - báo cáo viên của Lớp Bồi dưỡng.
Triển khai Quyết định số 2691/QĐ-BTP ngày 09/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc mở Lớp Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Bộ, ngành Tư pháp, Cục Công nghệ thông tin được giao phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ triển khai 02 Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Bộ, ngành Tư pháp.  
Trong đó: Lớp thứ nhất dành cho đối tượng là cán bộ chuyên trách, đầu mối tham mưu thực hiện công tác công nghệ thông tin, chuyển đổi số các đơn vị thuộc Bộ; thành viên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Tư pháp (đã được tổ chức sáng nay); Lớp thứ hai dành cho đối tượng là công chức, viên chức là Lãnh đạo cấp Vụ và Lãnh đạo cấp Phòng phụ trách công tác chuyển đổi số của đơn vị thuộc Bộ.
 
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại Lớp bồi dưỡng
 
Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho biết, xác định Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ưu tiên của Bộ, ngành Tư pháp trong giai đoạn hiện nay, do đó, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này. Với sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin đang được triển khai thiết thực, hiệu quả cùng sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị từ Cấp ủy đơn vị, Thủ trưởng, Lãnh đạo đơn vị, các công chức, viên chức, người lao động, Công đoàn, đoàn thanh niên nhằm đẩy nhanh công tác chuyển đổi số của Bộ, ngành, qua đó, góp phần giải quyết công việc, tiết kiệm, nâng cao sự tín nhiệm, hài lòng của người dân đối với cơ quan nhà nước và là cơ hội để phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương và nâng cao thứ hạng quốc gia.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng nhấn mạnh, bên cạnh nguồn nhân lực là cán bộ công nghệ thông tin của Cục Công nghệ thông tin thì cần phải hình thành và phát triển nguồn cán bộ là các công chức, viên chức số tại các đơn vị thuộc Bộ được đào tạo để sử dụng thành thạo công cụ số trong xử lý công việc nội bộ và cung cấp dịch vụ số; đồng thời thực hiện mục tiêu: “Trên 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản” được quy định tại Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số.
Do đó, hoạt động bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, đặc biệt là Lãnh đạo cấp Vụ, Lãnh đạo cấp Phòng phụ trách công tác chuyển đổi số của đơn vị là rất quan trọng và phải được thực hiện thường xuyên theo Kế hoạch hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp. 
Lớp Bồi dưỡng hôm nay là một trong những hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhân lực số của ngành Tư pháp. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp rất tốt với Vụ Tổ chức cán bộ trong quá trình chuẩn bị để tổ chức lớp học. Cùng với sự truyền tải nội dung, kiến thức trong thực tiễn của chuyên gia, lãnh đạo đơn vị của cơ quan quản lý nhà nước về thông tin điện tử, chuyển đổi số quốc gia, các đại biểu tham dự sẽ nắm bắt, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đơn vị. Đồng thời, đây cũng là những kinh nghiệm quý báu giúp các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Tư pháp vững vàng tự tin hơn trong công việc chuyên môn, qua đó làm tăng hiệu quả công tác.
Cảm ơn đồng chí Nguyễn Phú Tiến - Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã dành thời gian tham gia, truyền tải kiến thức tại Lớp Bồi dưỡng, Thứ trưởng cũng tin tưởng rằng, các đồng chí tham dự sẽ nắm bắt, lĩnh hội được nhiều kiến thức, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đơn vị.  
 

Phó Cục trưởng phụ trách Cục chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Phú Tiến trình bày tham luận về vấn đề Lãnh đạo số trong kỷ nguyên số 
 
ThS Nguyễn Minh Dũng, đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin truyền thông trình bày tham luận về vấn đề An toàn thông tin trong chuyển đổi số
 
Tại Lớp “An toàn thông tin trong chuyển đổi số”, ThS Nguyễn Minh Dũng, đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin truyền thông đã trình bày tham luận về vấn đề An toàn thông tin trong chuyển đổi số. Tại Lớp “Lãnh đạo số trong kỷ nguyên số”, Phó Cục trưởng phụ trách Cục chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Phú Tiến đã trình bày tham luận về vấn đề Lãnh đạo số trong kỷ nguyên số và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.
 
Một số hình ảnh tại Lớp bồi dưỡng:

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dụ phát biểu tại Lớp Bồi dưỡng


Đồng chí Trần Hoài Nam - Giám đốc Trung tâm Thông tin phát biểu tại Lớp Bồi dưỡng


Các đại biểu tham dự Lớp Bồi dưỡng
 
Thu Nga - Trung tâm Thông tin