Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Cao Bằng

13/11/2023
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Cao Bằng
Chiều 13/11, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương) do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Chủ trì đã kiểm tra tại Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Cao Bằng.
Làm việc với Đoàn kiểm tra có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp Bàn Thanh Hiền; và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Cao Bằng.
Theo Báo cáo về hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận tỉnh Cao Bằng, tỉnh có 122 Báo cáo viên pháp luật (BCVPL) cấp tỉnh, 255 BCVPL cấp huyện, 2.286 Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, 1.462 tổ hòa giải được củng cố ở thôn, bản với 7.703 hòa giải viên thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành 23 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến nhiệm vụ PBGDPL.
Kết quả triển khai công tác PBGDPL đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội đồng tỉnh đã PBGDPL thông qua việc phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Cao Bằng. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 đã xây dựng, phát sóng 14 chuyên mục “Pháp luật và đời sống”; thực hiện đăng tải trên 300 tin, bài, ảnh, clip, phóng sự tuyên truyền, truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
 
Toàn cảnh buổi làm việc.

Hội đồng tỉnh đã tổ chức 6 hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật cấp tỉnh với hơn 5.000 lượt đại biểu tham dự tại các điểm cầu. Các Sở, ban ngành tỉnh đã tổ chức hàng nghìn cuộc PBGDPL trực tiếp với sự tham dự của đông đảo người dân, nhất là ở cơ sở. Toàn ngành giáo dục tổ chức được 5.151 buổi tuyên truyền với 442.199 lượt người tham gia.
6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai được 971 cuộc phổ biến giáo dục trực tiếp; Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức 2 hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới tại 172 điểm cầu với khoảng 4.250 đại biểu tham dự.
Hội đồng tỉnh còn tham mưu, tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Cao Bằng năm 2022 với hình thức sân khấu hóa và chọn cử đội thi tham gia vòng thi khu vực Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV; Tham gia hưởng ứng, tổ chức phát động 340 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 102.682 lượt người tham gia dự thi; Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật cư trú năm 2020”.
Đối với việc biên soạn, phát hành tài liệu PBGDPL, từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng tỉnh đã xây dựng, phát hành 238.164 bản tin tài liệu PBGDPL, 4.400 cuốn bản tin tư pháp, 16.500 tờ gấp, 1.960 tờ áp phích cấp phát đến các đơn vị, địa phương làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật. Hội đồng tỉnh cũng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, tạo sự lan tỏa, tham gia của người dân…
Hội đồng PBGDPL tỉnh cũng triển khai thực hiện PBGDPL cho nhóm đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL. Từ năm 2022 đến nay, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 147 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các xóm, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với 10.843 lượt người dân tham dự; biên soạn và phát hành 6 loại tờ gấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hơn 18.000 bản được phát hành để phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của Nhân dân…
Có thể nói, công tác PBGDPL của Hội đồng tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân; ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật; tạo môi trường ổn định, bền vững để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Thay mặt Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương và Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trong thời gian qua. Thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp nói chung, trách nhiệm của các cơ quan thành viên Hội đồng nói riêng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh triển khai, cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Trong triển khai thực hiện, Thứ trưởng đề nghị Hội đồng tỉnh bảo đảm tính toàn diện, phát huy vai trò của lực lượng biên phòng đối với các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa; quan tâm triển khai toàn diện công tác PBGDPL, trong đó chú trọng triển khai các cách thức PBGDPL phù hợp đối tượng, địa bàn đặc thù của tỉnh là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, khu vực biên giới; thực hiện hiệu quả các Đề án phát huy vai trò của lực lượng công an, quân đội tham gia PBGDPL tại cơ sở, cần coi đây là giải pháp quan trọng để triển khai công tác PBGDPL của tỉnh trong bối cảnh khó khăn về nguồn lực.
Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, quan tâm đội ngũ biết tiếng dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, già làng, trưởng bản… trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; gắn kết chặt chẽ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở với công tác dân vận, vận động quần chúng chấp hành pháp luật; phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái trong quần chúng nhân dân, qua đó vận động nhân dân tuân thủ, tự giác chấp hành pháp luật…/.