Bộ Tư pháp bồi dưỡng kỹ năng làm việc đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

09/11/2023
Bộ Tư pháp bồi dưỡng kỹ năng làm việc đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
Ngày 9/11, Bộ Tư pháp tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kỹ năng làm việc đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 dành cho các công chức, viên chức của Bộ Tư pháp. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày 9/11 và 10/11, đặc biệt, lớp có sự tham gia giảng dạy của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc với Chuyên đề: Chủ trương chính sách của Đảng về Hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp.
Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2567/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 30/10/2023, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và triển khai hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.


TS Nguyễn Đỗ Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng
 
Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, TS Nguyễn Đỗ Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ khẳng định, thời gian qua, Bộ, ngành Tư pháp được Đảng, Nhà nước giao nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp, nhạy cảm với người dân, đòi hỏi công chức, viên chức Bộ, ngành Tư pháp phải đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế. Đặc biệt, với hai Nghị quyết 26-NQ/TW và Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện NNPQ XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, đều nhấn mạnh yếu tố đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
“Vì vậy, đây là vấn đề mà Bộ, Ngành Tư pháp luôn trăn trở, xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức để nâng cao chất lượng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quốc tế”, ông Nguyễn Đỗ Kiên cho biết. Theo Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày 9/11 và 10/11, với những nội dung quan trọng, cơ bản, thiết yếu liên quan đến công việc hàng ngày của công chức, viên chức Bộ Tư pháp.


Đồng chí Bạch Quốc An, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, trao đổi về kỹ năng đàm phán điều ước quốc tế và việc nội luật hóa các điều ước quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW.
 
Lớp học do các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực của Bộ Tư pháp và các Bộ như Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp Bạch Quốc An, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp Nguyễn Văn Huyên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Định Quý, đại diện A03 Bộ Công an trao đổi, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, yêu cầu thực tiễn làm việc trong môi trường quốc tế, giúp các công chức, viên chức thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị được giao.
Ngoài các kiến thức về chủ trương, chính sách của Đảng về hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp, lớp học còn được trang bị kỹ năng về đàm phán điều ước quốc tế và nội luật hóa các điều ước quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW; Kỹ năng nhận định, phân tích tình hình quốc tế, xác định những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong hội nhập quốc tế; Kỹ năng giao tiếp, tiếp xúc với đối tác nước ngoài; đàm phán, xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp.
Đồng thời các chuyên gia cũng sẽ trao đổi về vấn đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp; Các yêu cầu về bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước đối với Bộ Tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Ứng dụng công nghệ thông tin, an ninh mạng trong môi trường quốc tế...

Một số hình ảnh tại Lớp bồi dưỡng:
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên trình bày Chuyên đề: Kỹ năng giao tiếp, tiếp xúc với đối tác nước ngoài; đàm phán, xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp


Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - PGS.TS Đặng Định Quý trình bày Chuyên đề: Kỹ năng nhận định, phân tích tình hình quốc tế, xác định những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong hội nhập quốc tế


Đại diện A03 - Bộ Công an trình bày Chuyên đề: Các yêu cầu về bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước đối với Bộ Tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

TS Đỗ Xuân Lân - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ Tư pháp trình bày chuyên đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp