Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trùng Khánh, Cao Bằng

13/11/2023
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trùng Khánh, Cao Bằng
Sáng 13/11, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương) do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng đã kiểm tra tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Làm việc với Đoàn kiểm tra có Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp Bàn Thanh Hiền; Tỉnh ủy viên, Bí Thư huyện ủy Nguyễn Anh Quế; Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nông Văn Bộ; Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Chu Thị Vinh cùng lãnh đạo, đại diện nhiều đơn vị thuộc huyện Trùng Khánh.
Theo Phó Cục trưởng Cục PBGDPL, Bộ Tư pháp Phan Hồng Nguyên, Phó Tổ trưởng Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, hoạt động này nhằm đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng các cấp trong việc thực hiện công tác PBGDPL theo Luật PBGDPL và các văn bản của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đồng thời nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong công tác PBGDPL nói chung, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL nói riêng.
Báo cáo tại cuộc họp, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Chu Thị Vinh cho biết, thời gian qua các phòng, ban, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn đã có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác PBGDPL, coi đây là nhiệm vụ chính trị chung gắn với chức năng riêng của từng đơn vị.
Hội đồng Phối hợp PBGDPL Huyện đã tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ nhũng nội dung pháp luật liên quan đến cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện để công dân sử dụng pháp luật làm phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của nhà nước và xã hội; Có sự kết phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng với các cơ quan chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và UBND các xã, thị trấn tạo nên sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị - xã hội tham gia vào công tác PBGDPL.
 

Toàn cảnh buổi làm việc

Kết quả công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao ý thức tự giác, tích cực tìm hiểu pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Người dân mạnh dạn tham gia vào việc giám sát quản lý nhà nước ở địa phương, dũng cảm đấu tranh bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi chính đáng của công dân. Đội ngũ cán bộ, công chức có tiến bộ trong điều hành quản lý, lấy pháp luật làm cơ sở, chuẩn mực trong việc điều hành, giải quyết công việc.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL cùng với hướng dẫn đầy đủ cho nhân dân triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của huyện nên đã giảm nhiều việc khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Công tác tuyên truyền, PBGDPL được tiến hành nghiêm túc, kịp thời từ khâu quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và huyện đến công tác triển khai, tổ chức thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với các đối tượng; góp phần tạo sự chuyển biến và hiệu quả rõ nét trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như hình sự, dân sự, an toàn giao thông, giảm các tệ nạn xã hội, giảm các mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PBGDPL của Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Trùng Khánh còn một số tồn tại, hạn chế: báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật chủ yếu là kiêm nhiệm nên dẫn đến hoạt động PBGDPL chưa cao; chưa đáp ứng yêu cầu đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền.
Tại Buổi làm việc, các thành viên của Đoàn kiểm tra đánh giá cao Báo cáo của Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Trùng Khánh, đồng thời đề nghị Hội đồng Huyện lưu tâm tới vấn đề an ninh biên giới quốc gia, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số…
Thay mặt Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng ghi nhận những kết quả trên. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, trong triển khai công tác PBGDPL, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Trùng Khánh đã triển khai khá toàn diện, có nhiều sáng tạo, bám sát từng cơ sở, triển khai đến từng đối tượng đặc thù trên phạm vi địa bàn huyện.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Hội đồng Huyện tiếp tục phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng trong triển khai công tác PBGDPL, nhất là đội ngũ lực lượng biên phòng, công an, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Tích cực đổi mới, đa dạng hóa cách thức tổ chức triển khai thực hiện PBGDPL theo định hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số để phục vụ triển khai công tác này; Đặc biệt, cần tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị khác tham gia triển khai công tác PBGDPL…
 
Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoài Nam trao tặng 01 Ngôi nhà tư pháp cho cán bộ tư pháp có hoàn cảnh khó khăn.
 
Cũng tại Buổi làm việc, Báo Pháp luật Việt Nam đã trao tặng 01 Ngôi nhà tư pháp trị giá 100 triệu đồng cho cán bộ tư pháp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện./.