Chia sẻ kinh nghiệm phục vụ nghiên cứu khả năng gia nhập Hội nghị LaHay về tư pháp quốc tế của Lào

10/11/2023
Chia sẻ kinh nghiệm phục vụ nghiên cứu khả năng gia nhập Hội nghị LaHay về tư pháp quốc tế của Lào
​Sáng 10/11, Bộ Tư pháp Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tư pháp nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND) tổ chức Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm phục vụ việc nghiên cứu khả năng gia nhập Hội nghị La Hay về Tư pháp Quốc tế của CHDCND Lào. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc và Thứ trưởng Bộ Tư pháp CNDCND Lào Ketsana Phomachan đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ, ban, ngành và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp của hai nước.
Bày tỏ vinh dự được gặp gỡ với Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cùng các chuyên gia, Thứ trưởng Ketsana Phomachan cho biết, trong thời gian qua, Lào đã tổ chức nhiều Hội thảo tìm hiểu, nghiên cứu khả năng gia nhập Hội nghị La Hay với sự tham gia của các Bộ, ngành khác nhau. Thứ trưởng hy vọng Hội thảo hôm nay với Bộ Tư pháp Việt Nam sẽ là cơ hội để CHDCND Lào trao đổi, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về khả năng gia nhập Hội nghị LaHay về tư pháp quốc tế.
 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp CNDCND Lào Ketsana Phomachan phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho biết đến nay, Việt Nam đã gia nhập Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế được 10 năm và đang tổng kết lại, đánh giá lại việc 10 năm gia nhập, vì vậy, phía Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm, bài học, cơ hội và thách thức khi là thành viên của Hội nghị LaHay để chia sẻ cùng CNDCND Lào.
 

Hình ảnh điểm cầu tại CHDCND Lào.

Thứ trưởng cho biết thêm, Lào và Việt Nam đều là những nước mở cửa hội nhập quốc tế và khu vực. Vì vậy, các giao dịch dân sự, thương mại, giao lưu đi lại xuyên biên giới của người dân Lào với nước ngoài cũng gia tăng cùng với tốc độ mở cửa, hội nhập quốc tế đó; mang theo các vấn đề pháp lý và tư pháp xuyên biên giới như quan hệ dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài, yếu tố quốc tế…
 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu khai mạc tại Hội thảo.

Trong khi đó, Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế là tổ chức quốc tế liên Chính phủ - nơi đàm phán, xây dựng, thông qua và quản lý các công ước, điều ước quốc tế khác nhau về các nội dung của tư pháp quốc tế. Vì vậy, lợi ích rõ ràng của tham gia Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế là được tiếp cận tới các khuôn khổ hợp tác về tư pháp quốc tế, được tham gia đàm phán, xây dựng các điều ước quốc tế mới về tư pháp quốc tế. Quá trình này tạo điều kiện thuận lợi khi quyết định tham gia các công ước cụ thể cũng như xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong nước về tư pháp quốc tế.
Thứ trưởng cũng lưu ý, việc tham gia Hội nghị không đương nhiên là tham gia các công ước, điều ước quốc tế của Hội nghị. Đối với mỗi công ước có quy trình gia nhập riêng và mỗi quốc gia tự quyết định việc gia nhập.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng nhấn mạnh, việc tham gia bất kỳ tổ chức quốc tế, điều ước quốc tế nào cũng đều có cơ hội và thách thức đan xen nhau. Điều quan trọng là mỗi quốc gia đều phải đưa ra sự lựa chọn, quyết định phù hợp với các mục tiêu, điều kiện, hoàn cảnh của mình và khi quyết định tham gia thì phải sẵn sàng và làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là con người và điều kiện khác để khai thác, tận dụng các cơ hội.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Tại Hội nghị, các chuyên gia của Việt Nam đã chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn với phía bạn Lào về quá trình chuẩn bị, tham gia Hội nghị La Hay; ký một số công ước: Công ước thu thập chứng cứ, Công ước tống đạt; đang nghiên cứu một số công ước để gia nhập như: Công ước 1996 về bảo vệ trẻ em của Hội nghị La Hay …
Anh Thư - Trung tâm Thông tin