Hướng đến tính thực chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

10/11/2023
Hướng đến tính thực chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày 10/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã làm việc với Cục Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về tình hình nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2023. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.
Báo cáo tại buổi làm việc, Lãnh đạo Cục PBGDPL cho biết trong quý III/2023, công tác xây dựng thể chế được quan tâm chú trọng. Công tác PBGDPL được triển khai hiệu quả, trong đó tập trung vào thực hiện các Đề án như “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”; “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân”… Đặc biệt Cục đã tham mưu triển khai Ngày Pháp luật năm 2023 và Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV thành công, tạo hiệu ứng tốt.
 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại buổi làm việc.

Hoan nghênh các kết quả Cục đạt được trong Quý III, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị thời gian tới Cục PBGDPL cần bám sát chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương; kết luận của các đoàn kiểm tra; kiến nghị đề xuất của địa phương và tổng hợp các vấn đề thực tiễn đặt ra để tham mưu xây dựng kế hoạch công tác của Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương đầy đủ, toàn diện với tinh thần phát huy vai trò của Hội đồng và thành viên Hội đồng một cách thực chất.
Đối với nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị, Cục cần lưu ý tới giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, bám sát các quy định của Luật PBGDPL, Kết luận 80-KL/TW năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW, Chương trình hành động của Chính phủ, của Bộ Tư pháp trong thực hiện Nghị quyết số 27. Công tác hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật cần tiếp tục hướng đến tính thực chất. Theo đó cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, đảm bảo toàn diện, bao quát tất cả các lĩnh vực, chú trọng hướng về cơ sở, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của người dân. Cùng với đó, cần quan tâm tới công tác truyền thông chính sách pháp luật; triển khai hiệu quả Đề án đánh giá hiệu quả PBGDPL; đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông, tăng cường truyền thông trên mạng xã hội; chú trọng kiện toàn tổ chức, nhân sự của Cục.
Một số hình ảnh tại buổi làm việc: 
 

Đồng chí Lê Vệ Quốc - Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật


Ban Lãnh đạo Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật


Đồng chí Đỗ Xuân Quý - Chánh Văn phòng Bộ​Đồng chí Trần Ngọc Hà - Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam