Phiên họp thứ hai của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15

18/09/2023
Phiên họp thứ hai của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15
Chiều ngày 15/9/2023, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác đã chủ trì phiên họp thứ hai của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15. Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổ phó thường trực, các thành viên của Tổ công tác, cùng Lãnh đạo một số Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan.
Tại cuộc họp, đồng chí Bộ trưởng Lê Thành Long đã thay mặt Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực của Tổ công tác thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ sau phiên họp lần thứ nhất của Tổ Công tác. Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ của các thành viên Tổ công tác, Bộ Tư pháp đã dự thảo Báo cáo của Chính phủ và hệ thống 23 Phụ lục kèm theo tương ứng với 23 lĩnh vực trọng tâm được yêu cầu rà soát tại Nghị quyết của Quốc hội. Để có cơ sở xây dựng Báo cáo và các Phụ lục, Cơ quan thường trực đã gửi công văn lấy ý kiến độc lập của các thành viên Tổ công tác, đồng thời, tổ chức các cuộc họp để rà soát, thống nhất ý kiến với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các đơn vị có liên quan. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, vẫn còn một số Bộ, ngành, địa phương chưa có báo cáo, ý kiến chính thức gửi về Bộ Tư pháp. Ngoài ra, đồng chí Lê Thành Long cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ để xin ý kiến các thành viên Tổ công tác về phương hướng, cách thức thực hiện, bảo đảm xử lý vấn đề hiệu quả sau phiên họp thứ 2 của Tổ công tác. 
 

 
Sau khi nghe báo cáo của Cơ quan thường trực, các thành viên Tổ công tác và Lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan đã cùng trao đổi, thảo luận về cơ cấu, bố cục của dự thảo Báo cáo của Chính phủ, một số nội dung cụ thể tại các Phụ lục kèm theo trong lĩnh vực, phạm vi quản lý nhà nước của mình và đề xuất phương án cho các hoạt động tiếp theo trong kế hoạch hoạt động của Tổ công tác.   
 

Kết luận tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao sự chủ động, tích cực và kết quả mà Bộ Tư pháp đã thực hiện trong quá trình rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Quốc hội. Phó Thủ tướng yêu cầu sau khi rà soát lại, các Bộ, ngành có trách nhiệm gửi ý kiến chính thức đến Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực của Tổ công tác để tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo trước khi Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Ý kiến của các Bộ ngành cần phải xác định rõ những nội dung sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi, bổ sung văn bản; đồng thời chậm nhất đến ngày 20/9, các Bộ, ngành có ý kiến phản hồi đối với dự thảo Báo cáo trước khi Văn phòng Chính phủ thực hiện quy trình lấy ý kiến thành viên Chính phủ. Do phạm vi rà soát văn bản theo yêu cầu của Nghị quyết số 101/2023/QH15 rất rộng và thời gian rất gấp, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành chủ động, nỗ lực cao nhất, phối hơp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch./.
 
Lưu Vân Hương