Rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 theo từng nhóm lĩnh vực cụ thể

07/09/2023
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 theo từng nhóm lĩnh vực cụ thể
Sáng 07/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì phiên họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Tham dự phiên họp có Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Hồ Quang Huy và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ.
Với vai trò là bộ phận thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc Hội về rà soát hệ thống văn bản QPPL, thời gian qua Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tích cực tham mưu, giúp Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác rà soát văn bản QPPL. Phát biểu tại phiên họp, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Nguyễn Thị Thu Hòe cho biết, ngày 21/8, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3797/BTP-KTrVB đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ cử công chức tham gia Nhóm giúp việc cho Tổ công tác của Chính phủ. Tính đến nay đã có 08/14 đơn vị cử công chức tham gia Nhóm giúp việc. Trên cơ sở đó, Cục đã dự thảo Quyết định thành lập Nhóm giúp việc của Tổ công tác để trình Bộ trưởng Lê Thành Long - Tổ phó thường trực Tổ công tác xem xét, ký ban hành Quyết định.
 
Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Nguyễn Thị Thu Hòe phát biểu tại phiên họp
 
Ngày 28/8, Bộ Tư pháp đã tham dự phiên họp thứ nhất của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ triển khai Nghị quyết số 101/2023/QH15 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì. Tại phiên họp, các thành viên Tổ công tác đã thảo luận, thống nhất đối với một số nội dung: dự thảo Quyết định ban hành Bảng phân công nhiệm vụ cụ thể; dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác; dự thảo Đề cương Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát; kết quả rà soát do Thường trực Tổ công tác thực hiện độc lập. 
Trên cơ sở kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Bảng phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ công tác và Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác. Ngày 05/9, Bộ trưởng đã có Công văn số 4077/BTP-KTrVB đề nghị Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ban hành các Quyết định nêu trên, đồng thời Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã trình Lãnh đạo Bộ ký phát hành Công văn số 4106/BTP-KTrVB đề nghị các thành viên của Tổ công tác và một số Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan cho ý kiến độc lập về kết quả rà soát do Bộ Tư pháp tổng hợp.
Theo đó, tính đến thời điểm hiện nay, đã có 13 Bộ, cơ quan ngang Bộ; 37 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 02 cơ quan của Quốc hội; 14 Đoàn Đại biểu Quốc hội; 14 thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Kiểm toán Nhà nước gửi Báo cáo rà soát. Đồng thời, trên cơ sở các báo cáo gửi về, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổng hợp, xây dựng các Phụ lục kết quả rà soát theo 22 lĩnh vực được yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15. Cục cũng phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Bổ trợ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng dự thảo Báo cáo rà soát của Bộ Tư pháp liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ gồm các Luật: Đấu giá tài sản, thi hành án dân sự và Ban hành văn bản QPPL.
 


Đại diện các đơn vị thuộc Bộ thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp

Cho ý kiến tại phiên họp, các đại biểu đều nhất trí cao đối với đề xuất của Cục Kiểm tra văn bản QPPL về việc tổ chức Hội nghị của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản QPPL. Trên cơ sở Thông báo Kết luận ngày 31/8/2023 của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác về rà soát hệ thống văn bản QPPL lần thứ nhất, đồng thời, theo Kế hoạch hoạt động của TCT, trong khoảng từ ngày 08/9/2023 đến ngày 12/9/2023 (dự kiến) sẽ tổ chức Hội nghị của Chính phủ lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản QPPL theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội, tuy nhiên, thời gian sau khi lấy ý kiến độc lập của các thành viên tổ công tác đến khi hoàn thiện dự thảo Báo cáo để trình Chính phủ là rất gấp nên việc tổ chức Hội nghị nêu trên với phạm vi, đối tượng rộng là khó thực hiện. Do đó, để đảm bảo chất lượng của dự thảo Báo cáo trước khi trình Chính phủ, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đề nghị tổ chức buổi làm việc tại Bộ Tư pháp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trực tiếp tới các lĩnh vực đươc yêu cầu rà soát tại Nghị quyết số 101/2023/QH15.
Đồng thời, để giúp Thường trực Tổ công tác trong quá trình hoàn thiện Báo cáo và các Phụ lục về kết quả rà soát theo yêu cầu của Nghị quyết số 101 đảm bảo hiệu quả, ngoài các thành viên được cử từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đề nghị bổ sung thành viên từ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.
 
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu kết luận phiên họp

Tổng hợp các ý kiến và kết luận tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị thời gian tới, các thành viên thuộc Thường trực Tổ công tác cần tiếp tục quan tâm, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình hoàn thiện Báo cáo và các Phụ lục về kết quả rà soát theo yêu cầu của Nghị quyết số 101/2023/QH15. Thứ trưởng nhất trí bổ sung thành viên từ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế vào thường trực Tổ công tác, đồng thời yêu cầu triển khai các nhiệm vụ sau: Khẩn trương hoàn thiện Báo cáo về kết quả rà soát theo yêu cầu của Nghị quyết số 101 trình lãnh đạo Bộ; liên tục cập nhật các phụ lục theo nhóm lĩnh vực đến khi báo cáo Chính phủ. Thứ trưởng cũng yêu cầu, tổng hợp các ý kiến trước phiên họp và mời các chuyên gia trong từng nhóm lĩnh vực, tham mưu cho Tổ công tác về từng lĩnh vực nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác rà soát văn bản QPPL...
 
Thu Nga - TTTT