​Hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng không nhân dân

29/11/2022
​Hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng không nhân dân
Ngày 29/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì cuộc họp thẩm định đề nghị xây dựng Dự án Luật phòng không nhân dân (PKND). Về phía cơ quan chủ trì soạn thảo có Đại tá Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Quân chủng phòng không – không quân; Thiếu tướng Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục phòng không lục quân; Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Quốc phòng.
Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, qua tổng kết thi hành pháp luật về PKND cho thấy, một số chủ trương, quan điểm mới của Đảng cũng như của Hiến pháp năm 2013 chưa được thể chế hóa đầy đủ và cụ thể; công tác phối hợp giữa các bộ, ban, ngành Trung ương về công tác này còn chưa được đồng bộ, thống nhất, chưa theo kịp sự phát triển của kinh tế - xã hội và chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới. Ông khẳng định, việc xây dựng Dự án Luật PKND nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý ổn định về PKND theo hướng áp dụng các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khả thi trong thực tiễn thi hành. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội để phát triển kinh tế, xã hội.
 

Toàn cảnh phiên thẩm định
 
Bộ Quốc phòng cũng thống nhất quan điểm chỉ đạo khi xây dựng Luật là thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…; Bảo đảm sự thống nhất của PKND với với hệ thống pháp luật hiện hành và bảo đảm sự phù hợp với thực tiễn.
Dự án Luật này quy định nguyên tắc, nhiệm vụ, lực lượng, tổ chức hoạt động, bảo đảm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với PKND. Theo đó, đề nghị xây dựng dự án Luật gồm 4 chính sách: chỉ đạo, chỉ huy, quản lý lực lượng PKND; xây dựng lực lượng PKND; huy động lực lượng PKND; chính sách đối với lực lượng PKND.

Đại diện Bộ Quốc phòng - cơ quan chủ trì xây dựng Đề nghị 
 
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh: Việc xây dựng Luật PKNd là yêu cầu cần thiết nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, góp phần vào hoàn thiện cơ sở pháp lý về PKND. Thứ trưởng đề nghị, Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Dự án Luật phân tích kỹ lưỡng, đánh giá sát thực tiễn để các chính sách trong dự thảo Luật đưa ra có cơ sở, phù hợp….
Dự án Luật PKND trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) và thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024).
An Như