Luôn đặt niềm tin, kỳ vọng vào đội ngũ thanh niên, công chức trẻ Bộ, ngành Tư pháp

25/07/2022
Luôn đặt niềm tin, kỳ vọng vào đội ngũ thanh niên, công chức trẻ Bộ, ngành Tư pháp
Ngày 26/7/2022, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ chính thức được diễn ra. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Bộ Tư pháp, thể hiện tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tình nguyện, phát triển. Trước thềm Đại hội, Phóng viên đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
PV: Thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, xin đồng chí cho biết một số ý kiến đánh giá về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp?
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu: Theo đánh giá của Đảng ủy Bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2022 là nhiệm kỳ thành công và có nhiều khởi sắc của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp. Các đồng chí trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ cùng với đội ngũ cán bộ đoàn của 33 cơ sở đoàn và gần 1.000 đoàn viên, thanh niên trong Bộ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành, thể hiện ở một số kết quả nổi bật.
Cụ thể, các mặt công tác của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban cán sự đảng, Đảng uỷ, Lãnh đạo Bộ và Đoàn cấp trên, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Chương trình công tác hằng năm. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng được chú trọng, từng bước đi vào nền nếp và ngày càng hiệu quả hơn. Vai trò và tiếng nói của Đoàn Thanh niên Bộ, các tổ chức đoàn trong các đơn vị thuộc Bộ ngày càng được củng cố và nâng cao. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn thanh niên Bộ đã bồi dưỡng giới thiệu kết nạp Đảng đối với 196 đoàn viên ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng. Một số đồng chí đoàn viên, thanh niên đã được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, các cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị tin tưởng, giao giữ những chức vụ quan trọng cả trong công tác đảng và công tác chính quyền.
Bên cạnh đó, quá trình triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại các cấp bộ đoàn đã xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể, thực tiễn công tác chuyên môn của từng đơn vị, mang dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ Bộ, ngành Tư pháp; qua đó góp phần tạo nên sức sống, sức lan tỏa của các phong trào, phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Những con số ấn tượng mà dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đã đề cập như: Đoàn viên thanh niên Bộ tham gia ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng hơn 200 văn bản, thẩm định trên 100 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia góp ý hàng ngàn văn bản hay bằng những hoạt động cụ thể như bảo vệ thành công thuyết minh Đề tài khoa học cấp Bộ “Nhận diện những rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp - Thực trạng và giải pháp khắc phục”; tổ chức thành công “Chương trình làm việc, giao lưu giữa Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Việt Nam với Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Lào năm 2018” tại tỉnh Quảng Bình; trao tặng các phần quà cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình nghèo với tổng kinh phí ước tính gần 02 tỷ đồng… là minh chứng sinh động cho những kết quả thiết thực, ý nghĩa từ công tác đoàn, phong trào thanh niên của tuổi trẻ Bộ Tư pháp.
Có thể nói, nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Thanh niên Bộ đã phát huy tốt vai trò là tổ chức tập hợp, đoàn kết lực lượng thanh niên, là nơi khơi dậy, huy động mạnh mẽ trí tuệ và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc xây dựng, phát triển ngành Tư pháp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư pháp, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương những kết quả, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở và đoàn viên thanh niên Bộ nhiệm kỳ vừa qua.
Tuy vậy, công tác đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Chưa có nhiều mô hình hoạt động sáng tạo, phong phú, hiệu quả để thu hút sự tham gia đông đảo, tự nguyện của đoàn viên, thanh niên; chất lượng sinh hoạt đoàn chưa có nhiều chuyển biến mạnh; một số đoàn viên, thanh niên còn chưa chủ động, tích cực tham gia sinh hoạt đoàn… Các tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ cần được nhận diện đầy đủ, làm rõ nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
PV: Thưa Thứ trưởng, nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Thứ trưởng có định hướng gì đối với hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp trong nhiệm kỳ tới?
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tiến hành trong thời điểm mang nhiều ý nghĩa. Những mục tiêu, phương hướng đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng với những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác đoàn và phong trào thanh niên đã được nhận diện rõ tại dự thảo Báo cáo chính trị, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa của Đoàn Thanh niên Bộ để thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người bạn đồng hành của thanh niên Bộ, Ngành trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, bước sang nhiệm kỳ mới, tôi đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ cần bám sát chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ và Đoàn cấp trên trong xây dựng và triển khai các Chương trình hành động; trong đó cần tập trung vào các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị, lý tưởng cống hiến và tình yêu Ngành, yêu nghề để có giải pháp mới bồi đắp, xây dựng mỗi đoàn viên thanh niên thực sự là hạt nhân chính trị, là lực lượng tiên phong, xung kích trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.
Cùng với đó, đề nghị các đồng chí tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả các giải pháp có tính đột phá nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở; chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu xem xét kết nạp, bổ sung nguồn chất lượng cho Đảng; tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng vững mạnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận thanh niên; chú trọng trang bị kỹ năng, phương pháp, nâng cao nhận thức, bản lĩnh, phát huy tính chủ động của thanh niên trong đấu tranh với cái xấu, với những biểu hiện lệch lạc về chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Trong bối cảnh trọng trách và nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho Bộ, ngành Tư pháp ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi tổ chức Đoàn cần có các giải pháp, mô hình phù hợp, gắn công tác Đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; khuyến khích, cổ vũ đoàn viên thanh niên lòng yêu nghề, yêu Ngành; trách nhiệm với công việc; có biện pháp giúp đỡ đoàn viên thanh niên tu dưỡng, rèn luyện nâng cao nhận thức, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức công việc, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và có khát vọng cống hiến.
Nhân đây tôi cũng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cần quan tâm hơn nữa tới thanh niên và công tác thanh niên; quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc bồi dưỡng, giáo dục, phát huy vai trò, tiềm năng của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ, tích cực phát hiện những nhân tố mới, triển vọng để giới thiệu quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm giữ các chức danh quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền các đơn vị thuộc Bộ, ngành Tư pháp.
PV: Thưa Thứ trưởng, xin Thứ trưởng cho biết Đảng uỷ, Lãnh đạo Bộ gửi gắm, kỳ vọng điều gì với Đại hội và Ban Chấp hành Đoàn Bộ khoá mới?
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu: Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ luôn đặt niềm tin, kỳ vọng vào đội ngũ thanh niên, cán bộ, công chức trẻ. Thành công của Đại hội không chỉ là thông qua được các báo cáo, bầu được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh khác mà quan trọng hơn, phải xác định một cách đúng đắn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là giải pháp mới, đột phá trong nhiệm kỳ mới, đồng thời lựa chọn được các đoàn viên, thanh niên ưu tú - những người nhiệt tình, trách nhiệm, am hiểu công tác đoàn, có khả năng tập hợp, tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên. Với tinh thần đó, tôi đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ xác định rõ các mục tiêu, phương hướng, giải pháp, đồng thời sáng suốt lựa chọn những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Đoàn Bộ khóa mới, thực sự là "đầu tàu" dẫn dắt công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục phát triển toàn diện, thực chất, thực hiện thành công khẩu hiệu hành động của Đại hội: "Tuổi trẻ Bộ Tư pháp đoàn kết, trí tuệ, tình nguyện, phát triển".
PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy./.
Thanh Nga