Đoàn khảo sát của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc làm việc tại Bộ Tư pháp

25/07/2022
Đoàn khảo sát của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc làm việc tại Bộ Tư pháp
Sáng ngày 25/07, thay mặt lãnh đạo Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Hữu Huyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế đã tiếp ông Han-deog Cho, Giám đốc Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam đến khảo sát về đề xuất dự án “Thiết lập hệ thống phần mềm hỗ trợ soạn thảo và quản lý VBQPPL tại Bộ Tư pháp”.

Vui mừng được đón tiếp ông Han-deog Cho và đoàn công tác của KOICA Việt Nam đến Bộ Tư pháp khảo sát đề xuất Dự án “Thiết lập hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác soạn thảo và quản lý văn bản quy phạm pháp luật”, ông Nguyễn Hữu Huyên đánh giá cao những hỗ trợ tích cực của KOICA đối với Bộ Tư pháp trong thời gian qua, đặc biệt là hỗ trợ Đoàn công tác của Bộ Tư pháp sang khảo sát, trao đổi kinh nghiệm vào tháng 6/2022 vừa qua.
Ông Nguyễn Hữu Huyên cho biết, việc xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số là một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Để triển khai thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Những nỗ lực nói trên của Chính phủ đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong hai văn bản nói trên để nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp các dịch vụ công của nhà nước và góp phần giảm bớt gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp.
 
 
Theo ông Nguyễn Hữu Huyên, Hàn Quốc và Việt Nam là quốc gia có hệ thống pháp luật và quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật khá tương đồng. Hàn Quốc cũng là một trong số các quốc gia đi đầu trên trên thế giới về ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Ông Nguyễn Hữu Huyên mong rằng hai Bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới để đi đến những kết quả tích cực nhằm hỗ trợ Bộ Tư pháp thiết lập hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác soạn thảo và quản lý văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định pháp luật của mỗi Bên.
Khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, ông Han-deog Cho cho biết, KOICA Hàn Quốc đã thực hiện nhiều dự án ODA trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật bắt đầu từ năm 2008 và hiện nay đang là giai đoạn thứ 3. Đối với Bộ Tư pháp, đây là Dự án đầu tiên, và ông tin tưởng với sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Bên, dự án sẽ thành công tốt đẹp.  
 
Hiện tại, đề xuất Dự án của Bộ Tư pháp về “Thiết lập hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác soạn thảo và quản lý văn bản quy phạm pháp luật” được phía KOICA thông qua tại vòng thẩm định đầu tiên, hai Bên đã có những hoạt động khảo sát bước đầu về dự án. Tháng 12/2021, hai Bên đã phối hợp tổ chức hoạt động khảo sát trực tuyến về hệ thống pháp luật và việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Tư pháp. Tiếp đó, tháng 6 vừa rồi, đoàn công tác của Bộ Tư pháp cũng đã sang Hàn Quốc để khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về hệ thống pháp luật và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xây dựng pháp luật và quản lý văn bản quy phạm pháp luật tại Hàn Quốc. Các hoạt động khảo sát đó đã giúp hai Bên hiểu rõ hơn về nhu cầu, khả năng của mỗi Bên đối với dự án và cũng tạo cơ sở để hai Bên tiếp tục thực hiện các hoạt động khảo sát chi tiết hơn, phục vụ cho việc xem xét Dự án.

Thực hiện An Như