Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với Cục Bồi thường NN về kết quả công tác 5 tháng đầu năm 2022

09/06/2022
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với Cục Bồi thường NN về kết quả công tác 5 tháng đầu năm 2022
Sáng ngày 07/6/2022, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã làm việc với Cục Bồi thường nhà nước về kết quả công tác 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2021. Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch – Tài chính cùng tập thể Lãnh đạo chủ chốt thuộc Cục Bồi thường nhà nước.


Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước đã báo cáo tổng thể kết quả công tác 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022 của Cục Bồi thường nhà nước. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, đặc biệt là các nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, sự chủ động, tích cực của Lãnh đạo Cục, các đơn vị thuộc Cục đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Tư pháp xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước một cách đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ đề ra, bám sát Kế hoạch công tác tư pháp năm 2022 của Ngành cũng như các nhiệm vụ theo kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2022.
 

Tại buổi làm việc, trên cơ sở nội dung báo cáo của Cục Bồi thường nhà nước, đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ và Cục Kế hoạch – Tài chính đánh giá cao kết quả đạt được của Cục Bồi thường nhà nước trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2022. Trong những tháng cuối năm, Văn phòng Bộ và Cục Kế hoạch – Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với Cục Bồi thường nhà nước để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch năm 2022 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Cục Bồi thường nhà nước đã tập trung, đoàn kết, nỗ lực và sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra.
 

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Bộ Tư pháp giao, Thứ trưởng đề nghị Cục Bồi thường nhà nước tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: chủ động, linh hoạt, sáng tạo gắn với tinh thần trách nhiệm trong việc bám sát và thực hiện tốt, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trong tham mưu, giúp Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, đặc biệt là trong công tác tổ chức thi hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; phát huy vai trò là đơn vị chuyên trách trong lĩnh vực bồi thường nhà nước, phối hợp kịp thời và hiệu quả với các cơ quan, đơn vị có liên quan để nắm bắt một cách toàn diện và đầy đủ công tác bồi thường nhà nước trên phạm vi toàn quốc, từ đó đề xuất các giải pháp để giải quyết dứt điểm các vụ việc giải quyết bồi thường tồn động, kéo dài; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đặc biệt là đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ thực hiện hiệu quả công tác thông tin, truyền thông đối với các hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong thời gian tới; phát huy vai trò của Trung tâm Hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường; tăng cường, thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước cũng như cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước;… khắc phục những khó khăn về biên chế và kinh phí để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2022 được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
 

Thay mặt Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Bốn, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và các ý kiến góp ý của các đại biểu tại buổi làm việc; trong thời gian tới Cục sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao./.
 
Tác giả: Vũ Thanh Tùng
Nguồn: Cục Bồi thường nhà nước