Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

04/06/2022
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
Chiều ngày 03/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cùng các thành viên Đoàn công tác Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.

Được biết, buổi làm việc do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chủ trì và có sự hiện diện của ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục công tác phía Nam Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định; ông Tạ Thành Trung Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cùng các thành viên trực thuộc Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định cho biết: Theo số liệu tính từ ngày 1/10/2021 đến ngày 31/5/2022, tổng số trường hợp phải thi hành án trên địa bàn là 8.053 việc (giảm 5,3% so cùng kỳ năm 2021); trong đó: số có điều kiện thi hành là 6.158 việc (chiếm 76,47%) và số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là: 1.895 việc (chiếm 23,53%). Các cơ quan THADS trong tỉnh cũng đã giải quyết xong 09/11 đơn thuộc thẩm quyền, chuyển kỳ sau giải quyết 02 đơn thư tố cáo, đạt tỷ lệ: 81,82%.
Tính đến ngày 31/5/2022, toàn tỉnh đã thụ lý và theo dõi thi hành 12 vụ việc thi hành án hành chính. Trong đó 03 vụ việc đã hoàn thành, còn 09 vụ việc vẫn đang tiến hành xử lý.
Về công tác tiếp công dân: Các cơ quan THADS luôn thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân thường xuyên hàng ngày và Thủ trưởng đơn vị trực tiếp tiếp công dân theo định kỳ hàng tháng. Thông qua việc tiếp công dân, lãnh đạo Cục nắm bắt được tình hình, các yêu cầu của người dân để chỉ đạo các đơn vị giải quyết và tham mưu giải quyết kịp thời, đúng quy định.

“Mặc dù có những thuận lợi cơ bản nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn như số việc có giảm nhẹ nhưng số tiền thụ lý mới tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, phát sinh nhiều vụ việc khó khăn trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng Lãnh đạo Cục đã kịp thời quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhất là công tác tổ chức thi hành án dân sự, nên kết quả công tác trong 8 tháng đầu năm đảm bảo theo đúng tiến độ; kết quả thi hành xong/trên có điều kiện là: 3.936 việc (đạt tỷ lệ 63,92%) và thu được 182.229.604.000 đồng (đạt tỷ lệ 15,90%).” Ông Nguyễn Xuân Hồng cho biết thêm.  
Được biết, hiện Cục Thi hành án dân sự tỉnh hiện có 04 đơn vị thuộc Cục gồm: Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự, Phòng Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo và 11 Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, tại Cục có Cục trưởng, 01 Phó Cục trưởng, 04 Trưởng phòng và tương đương, 05 Phó Trưởng phòng và tương đương; các Chi cục có: 08 Chi cục trưởng, 03 Phó Chi cục trưởng phụ trách; 13 Phó Chi cục trưởng.
Trong 8 tháng đầu năm 2022, Cục THADS tỉnh đã đề nghị Tổng cục THADS ra Quyết định giao Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn; quyết định điều động 01 công chức từ Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn nhận công tác tại Chi cục THADS huyện Vân Canh; Bộ Tư pháp quyết định bổ nhiệm lại Cục trưởng Cục THADS tỉnh.
Theo ông Nguyễn Xuân Hồng cho biết thêm, trong 4 tháng cuối năm 2022, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định cũng quyết tâm bằng mọi giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được Tổng cục giao. Trước hết, tập trung phân loại và tổ chức thi hành án quyết liệt hơn nữa, nhất là án có điều kiện thi hành, án có giá trị lớn để chỉ đạo tổ chức thi hành án.
Tiếp tục phát huy công tác phối hợp liên ngành, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tình hình chấp hành quy định của pháp luật trong thi hành án dân sự; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.
Thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định cũng sẽ chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ trong diện quy hoạch; đã lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt quy hoạch chức danh Cục trưởng, Phó Cục trưởng giai đoạn 2021-2026.
Qua đây, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định cũng đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến trình lên Chính phủ và Quốc hội để sớm sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án dân sự, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn, vì hiện nay nhiều quy định không còn phù hợp hoặc có vướng mắc, khó khăn khi thực hiện trên thực tế.
Kịp thời hướng dẫn thống nhất việc thi hành án trong trường hợp người phải thi hành án có tài sản chung với người khác theo quy định tại khoản 1 Điều 74 của Luật THADS và điểm c khoản 2 Điều 24 của Nghi định số 62/2015/NĐ-CP; hướng dẫn thực hiện các trường hợp về thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi kê biên, xử lý tài sản.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết: Trong những năm vừa qua, công tác THADS trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Mặc dù vậy, với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và công chức, người lao động các cơ quan THADS trên địa bàn, công tác THADS Bình Định đã có những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác.
Bên cạnh những kết quả đạt được, kết quả THADS 8 tháng đầu năm của tỉnh so với chỉ tiêu giao chưa cao, tỷ lệ về tiền còn thấp (mới đạt 15.9%), một số vụ việc THA có khó khăn, phức tạp chưa được xử lý dứt điểm, kết quả thi hành các vụ việc có giá trị lớn, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, án tham nhũng kinh tế còn thấp.

Mặt khác, trước yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và người dân, doanh nghiệp đối với công tác THADS, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tiếp tục tập trung các nguồn lực, quyết liệt tổ chức thi hành án, phấn đấu hoàn thành các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 được Bộ Tư pháp và Tổng cục giao, nhất là chỉ tiêu về tiền; quyết liệt thi hành các vụ việc về tham nhũng, kinh tế, nâng cao tỉ lệ thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước và các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; nâng cao kết quả thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS.
Ngoài ra, vì số lượng biên chế được giao ngày càng giảm trong khi đó số lượng công việc không giảm nên Cục THADS tỉnh Bình Định cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Chấp hành viên, công chức các cơ quan THADS để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong bối cảnh hiện nay, nhất là những địa bàn trọng điểm, đơn vị còn nhiều khó khăn, hạn chế, yếu kém.
Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, phòng ngừa vi phạm trong công tác THADS. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong công tác THADS để kịp thời phát hiện sai sót trong việc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục THADS để từ đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý, nhất là đối với các địa bàn trọng điểm, các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực .
Thực hiện nghiêm các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật các  khiếu nại, tố cáo từ cấp cơ sở, đặc biệt là những vụ việc dư luận xã hội quan tâm, phản ánh, hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp.
“Về phía Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đối với công tác THADS tỉnh Bình Định, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS trên địa bàn”. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho biết thêm.