Sở Tư pháp Quảng Ngãi cần làm tốt vai trò “người gác cổng” về pháp lý cho hệ thống chính trị

01/06/2022
Sở Tư pháp Quảng Ngãi cần làm tốt vai trò “người gác cổng” về pháp lý cho hệ thống chính trị
Chiều 1/6, Đoàn công tác Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh dẫn đầu đã có buổi làm với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi về kết quả triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đến cuối năm 2022, trong đó có nêu bật kết quả triển khai thực hiện Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ
Công tác tư pháp có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành

Theo báo cáo Sở Tư pháp Quảng Ngãi, thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành của Sở đã bám sát với sự chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh và 9 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022 của Bộ Tư pháp.

Các chương trình, kế hoạch, văn bản triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp được Sở Tư pháp chủ động xây dựng, tham mưu ban hành và ban hành sớm để cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao như Chương trình công tác tư pháp năm 2022 (tại Quyết định số 03/QĐ-STP ngày 10/01/2022); Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách tư pháp năm 2022 và những năm tiếp theo (tại Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 14/3/2022); Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022 (tại Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 04/01/2022) và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác tư pháp. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh hoàn thành đúng hạn đối với 05/05 nhiệm vụ theo chương trình công tác Quý I/2022 và 12/12 nhiệm vụ UBND tỉnh giao phát sinh có thời hạn (có thời hạn hoàn thành đến ngày 31/3/2022); hoàn thành trước thời hạn 01/04 nhiệm vụ theo chương trình công tác Quý II/2022, còn 3 nhiệm vụ đang triển khai theo tiến độ hoàn thành trong tháng 6/2022.

Đối với việc góp ý và tham vấn liên quan đến các lĩnh vực tư pháp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban ngành, địa phương được thực hiện thường xuyên; đã góp ý và tham vấn 95 văn bản theo đề nghị của các sở, ban ngành và địa phương liên quan đến công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, văn bản, hộ tịch và bổ trợ tư pháp. Công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ giữa Sở Tư pháp với tư pháp cấp huyện được thực hiện thông suốt, thường xuyên bằng hình thức văn bản phúc đáp và hướng dẫn nghiệp vụ, giúp địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tư pháp…

Sau khi nghe báo cáo, cũng như theo dõi công tác tư pháp của tỉnh Quảng Ngãi Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực trong công tác tư pháp của Quảng Ngãi đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, bám sát chương trình hành động của Bộ, ngành Tư pháp, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của Tỉnh. Đặc biệt, ghi nhận Sở Tư pháp Quảng Ngãi chú trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở được triển khai đồng bộ, đa dạng, bám sát các yêu cầu, hướng dẫn của Bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương là tỉnh ven biển miền Trung với đối tượng đặc thù là người dân ở ven biển, ngư dân ở các xã ven biển, hải đảo.

Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp cơ bản được triển khai đồng bộ, bước đầu hoạt động tốt, chưa để xảy ra sai sót gây bức xúc dư luận. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá tài sản được thực hiện theo đúng quy định, số tiền thu được qua đấu giá cao hơn so với giá khởi điểm, góp phần mang lại nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện bài bản, đúng quy định; đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác ban hành VBQPPL và theo dõi thi hành pháp luật tại hai huyện Sơn Tây và Trà Bồng, qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện sai phạm và xử lý, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Tập trung 5 nhiệm vụ, giải pháp để làm “cánh tay nối dài” của Bộ Tư tại địa phương

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ rõ, so với sự phát triển chung của Bộ, ngành và các tỉnh trong khu vực, công tác tư pháp của Sở Tư pháp Quảng Ngãi trên một số lĩnh vực chưa cao, chưa có nhiều đột phá. So với tiềm năng, tốc độ phát triển kinh tế, tốc độ công nghiệp hóa và yêu cầu hội nhập của tỉnh Quảng Ngãi, công tác tư pháp vẫn còn những bất cập, hạn chế cần được khắc phục.

Do đó, Thứ trưởng đề nghị Sở Tư pháp cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, sớm khắc phục những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Thứ trưởng  đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể, tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết đại hội đảng Bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, các chương trình hành động của Chính phủ, Bộ, ngành Tư pháp.

Tăng cường rà soát những quy định có nội dung mâu thuẫn, không còn phù hợp với thực tiễn địa phương để đề xuất sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp nhằm kịp thời xử lý những vấn đề đặt ra trong phòng, chống, khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhất là trong hoạt động luật sư, công chứng, đấu giá tài sản; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chứng viên, đấu giá viên; nâng cao trách nhiệm, vai trò tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực luật sư, công chứng; nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân, không để xảy ra sai sót.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp. Chủ động hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong quá trình đăng ký hộ tịch. Thực hiện tốt Đề án cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính. Chú trọng phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động với các cơ quan tố tụng tại địa phương, chủ động phối hợp các cơ quan liên quan bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật và nhân lực tham gia phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ngành Tư pháp được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Quyết định số 06/QĐ-TTg, nhất là những nhiệm vụ được giao cho ngành Tư pháp trong bối cảnh Chính phủ đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số.

Tăng cường kiểm tra, rà soát, bảo đảm tất cả các sự kiện hộ tịch (đặc biệt là đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử) được đăng ký đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật hộ tịch và cập nhật kịp thời trên Phần mềm dùng chung của Bộ. Việc số hóa, điều chỉnh, sửa chữa, huỷ bỏ thông tin, dữ liệu hộ tịch điện tử phải được thực hiện theo quy định pháp luật về hộ tịch.

Sở Tư pháp cần tích cực tham mưu cho Tỉnh quan tâm kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ tư pháp, pháp chế; tăng cường biên chế cho Sở, Phòng Tư pháp và Tư pháp hộ tịch cấp xã, đáp ứng được yêu cầu công việc. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Phòng Tư pháp và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã (tham mưu UBND chỉ đạo các cấp chính quyền chỉ bố trí cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm công tác tư pháp, hộ tịch).

Với truyền thống đoàn kết, tôi tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở Tư pháp Quảng Ngãi sẽ phát huy sức mạnh, đoàn kết, gắn bó, không ngừng sáng tạo, bồi đắp lòng yêu ngành, yêu nghề, khắc phục mọi khó khăn để làm tốt vai trò, nhiệm vụ là “người gác cổng” về các vấn đề pháp lý cho hệ thống chính trị của Tỉnh và là “cánh tay nối dài” của Bộ Tư pháp tại các địa phương”, Thứ trưởng bày tỏ

Vũ Vân Anh

baophapluat.vn