Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

21/05/2007
Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thiết thực kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2007), thực hiện cuộc vận động "Sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2007 của Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã được Đảng uỷ cơ quan Bộ Tư pháp phê duyệt, Ban Chấp hành Đoàn Bộ tổ chức cho đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm nơi ở của Người.