Tuổi trẻ BTP sẵn sàng chương trình đối thoại giữa Đảng uỷ, Lãnh đạo BTP với đoàn viên, thanh niên năm 2023

18/08/2023
Tuổi trẻ BTP sẵn sàng chương trình đối thoại giữa Đảng uỷ, Lãnh đạo BTP với đoàn viên, thanh niên năm 2023
Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2023), Thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Nghị quyết số 51-NQ/BCSĐ ngày 24/2/2023 của Ban cán sự Đảng tại phiên họp ngày 09/02/2023 giữa Ban cán sự Đảng với Đảng uỷ Bộ và các tổ chức đoàn thể thuộc Bộ, được sự đồng ý của Đảng uỷ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đang tích cực chuẩn bị các khâu cuối cùng để tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến giữa Đảng uỷ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp với đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Bộ diễn ra vào ngày 21/8/2023. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2023).
Những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Bộ; những định hướng, giải pháp phát triển cho đoàn viên, thanh niên trong thời gian tới... sẽ được trao đổi thẳng thắn, cởi mở tại chương trình đối thoại trực tuyến giữa Đảng uỷ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp với đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Bộ diễn ra vào ngày 21/8/2023 tới'


 
Để chuẩn bị chu đáo cho chương trình đối thoại, Ban Thường vụ Đoàn Bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở khảo sát, lấy ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên theo các nhóm nội dung trọng tâm. Qua khảo sát, đã có 104 lượt tham gia và nhiều câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của các đoàn viên về nhiều lĩnh vực, như xây dựng Đoàn, phát triển Đảng; phân công công việc theo vị trí việc làm; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm; nghiên cứu khoa học; chăm lo đời sống của công chức, viên chức trẻ v.v. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn Bộ cũng đã đề nghị các cơ sở đoàn rà soát, tổng hợp các số liệu liên quan đến công tác đoàn và phong trào thanh niên  nhằm phản ánh các vấn đề thực tiễn tại cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ chi tiết cho các ban chuyên môn, các cơ sở Đoàn trực thuộc chuẩn bị tốt các nội dung của chương trình đối thoại.


 
Đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Phó Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp chia sẻ: “Trong thời gian qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ luôn quan tâm đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên cũng như thế hệ trẻ của Bộ Tư pháp. Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thì đây là Chương trình Đối thoại đầu tiên giữa Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp với thanh niên sau Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI và Đại hội Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp lần thứ VII. Chương trình đối thoại lần này thêm một lần nữa khẳng định sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng uỷ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp với thế hệ trẻ của Bộ.”


 
Là một công chức mới được tuyển dụng vào Bộ trong năm 2023, bạn Hoàng Diệu Linh, đoàn viên Chi đoàn Vụ Pháp luật hình sự - hành chính quan tâm đến các chủ trương của Đảng uỷ Bộ về công tác phát triển Đảng từ đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Bộ. Mong rằng, ý kiến này của bạn sẽ là một nội dung được các lãnh đạo quan tâm và có chỉ đạo để tạo điều kiện phát triển Đảng trong thời gian tới.

Để chương trình đối thoại lan tỏa mạnh mẽ và đông đảo đoàn viên, thanh niên được tham gia, Ban Thường vụ Đoàn Bộ cũng đã tham mưu kế hoạch tổ chức chương trình bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, ngoài hội nghị trực tiếp tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, chương trình sẽ kết nối với 03 điểm cầu tại 03 Trường Cao đẳng Luật trực thuộc Bộ, dự kiến số lượng đại biểu số lượng khoảng gần 200 đoàn viên, thanh niên tham gia.
Đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Bí thư Đoàn Bộ cho biết: “Chương trình đối thoại thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng uỷ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ các đơn vị thuộc Bộ. Đây là diễn đàn để đoàn viên, thanh niên thể hiện suy nghĩ, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề còn băn khoăn, trăn trở từ thực tiễn. Đồng thời đưa ra những ý kiến, đề xuất nhằm phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Bộ, ngành trong thời gian tới.”
Thông qua chương trình đối thoại, đoàn viên, thanh niên được tiếp cận, cập nhật chủ trương, định hướng của Đảng uỷ, Lãnh đạo Bộ đối với công tác phát triển của thế hệ trẻ trong Bộ. Tổ chức Đoàn sẽ được lĩnh hội những định hướng, chỉ đạo giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhất là trong giải quyết những vấn đề còn khó khăn, hạn chế; có điều kiện tham mưu, đề xuất những cơ chế, chính sách thiết thực để phát triển, hỗ trợ thanh niên, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã đề ra.