Hội nghị lần thứ 12 khóa XI Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp

03/03/2023
Hội nghị lần thứ 12 khóa XI Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp
Chiều ngày 03/03, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị lần thứ 12 khóa XI. Đồng chủ trì Hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh.
Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể Bộ Tư pháp đã công bố quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban chấp hành; chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ; chỉ định bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đã báo cáo kết quả lấy phiếu về nhân sự kiện toàn bổ sung chức danh Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại bước 3 và 4 của quy trình nhân sự.
Liên quan tới công tác nhân sự, Hội nghị đã tổ chức thảo luận, tổ chức lấy phiếu biểu quyết về nhân sự kiện toàn bổ sung chức danh Bí thư Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, thông qua dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Bên cạnh hoạt động liên quan tới công tác nhân sự, Hội nghị cũng được nghe báo cáo kết quả công tác Quý I/2023, nhiệm vụ trong tâm công tác Quý II/2023 của Đảng ủy Bộ Tư pháp; báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 của Đảng ủy Bộ Tư pháp; thảo luận cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2023; thảo luận cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 514-HD/BCSĐ tháng 11/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về nội dung, quy trình theo dõi việc triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp.
 
Lê Huy