Đoàn Khối các cơ quan Trung ương kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Tư pháp 6 tháng đầu năm 2009

12/08/2009
Đoàn Khối các cơ quan Trung ương kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Tư pháp 6 tháng đầu năm 2009
Ngày 11/8/2009, Đoàn Kiểm tra của Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó bí thư Đoàn Khối đã có buổi làm việc với Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Bộ trong 6 tháng đầu năm 2009 theo Kế hoạch số 110/KH-ĐTN ngày 26/5/2009 của Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Tham gia Đoàn kiểm tra còn có các đồng chí Phó Bí thư Đinh Xuân Tùng, Phạm Anh Thiện và các uỷ viên của Ban chấp hành Đoàn Khối.

Đồng chí Nguyễn Thuý Hiền, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Đảng uỷ viên trực tiếp phụ trách công tác đoàn thể quần chúng của cơ quan Bộ Tư pháp tham dự và phát biểu tại buổi làm việc, trong đó đã nêu bật vai trò của Đoàn thanh niên của Bộ Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên và tạo điều kiện của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Đảng uỷ cơ quan Bộ Tư pháp đối với hoạt động của Đoàn thanh niên. Đồng chí cũng nhấn mạnh đến sự quan tâm, hướng dẫn của Đoàn thanh niên Khối các cơ quan trung ương là một trong những nguyên nhân quan trọng để Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp hoạt động hiệu quả và phát huy vai trò của mình trong thời gian vừa qua.

Sau đó, thay mặt Ban chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Hữu Huyên trình bày Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Tư pháp 6 tháng đầu năm và các công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009. Đánh giá chung, trong 6 tháng đầu năm về cơ bản các công việc cuả Đoàn thanh niên Bộ đã được triển khai theo đúng nội dung và tiến độ của kế hoạch đã ra trên các lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng của đoàn viên, thanh niên; chuyên môn và hoạt động phong trào văn thể; xây dựng và phát triển tổ chức đoàn và đoàn viên. Trên cơ sở Báo cáo công tác được trình bày, Đoàn kiểm tra của Ban chấp hành Đoàn Khối và Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ đã trao đổi, hỏi đáp một cách dân chủ, cởi mở để nắm bắt tình hình công tác của Đoàn Bộ Tư pháp theo đúng tinh thần và yêu cầu, mục đích của buổi kiểm tra mà đồng chí Phó Bí thư Nguyễn Ngọc Lương đã nêu trước đó.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao sự chuẩn bị cho việc kiểm tra của Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp. Qua kiểm tra, Đoàn nhận thấy mặc dù Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp còn có những khó khăn, hạn chế trong công tác như chưa có cán bộ đoàn chuyên trách, việc tham gia các hoạt động chung với Đoàn Khối còn chưa tương xứng với tiềm năng của Đoàn thanh niên Bộ nhưng hoạt động của Đoàn thanh niên Bộ đã được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, theo kế hoạch chung của Đoàn Khối và đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là đã gắn kết được giữa phong trào đoàn với công tác chuyên môn của Bộ, Ngành với những hoạt động đặc thù như công tác thanh niên tình nguyện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã nghèo, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn; hoạt động xung kích thực hiện cải cách hành chính của Bộ; chủ động trong việc tổng hợp thông tin, báo cáo để Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ có những giải pháp cụ thể, thiết thực để quan tâm và phát huy vai trò của cán bộ, công chức trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần vào sự phát triển chung của Bộ, Ngành.

Để hoạt động của Đoàn thanh niên Bộ đạt hiệu quả, phù hợp với định hướng chung của tổ chức Đoàn cấp trên, Đoàn Kiểm tra cũng nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm, Ban chấp hành Đoàn Bộ cũng cần có kế hoạch cụ thể, tham gia tích cực vào các hoạt động chung của Đoàn Khối các cơ quan trung ương, đặc biệt là các hoạt động festival sáng tạo trẻ, liên hoan văn nghệ chào mừng cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2-9 và chuẩn bị cho việc tổng kết, đánh giá công tác Đoàn năm 2009.

Thu Hường