Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng”

07/07/2009
Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng”
Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BCĐ-BCS ngày 19/01/2009 của Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh” Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 12-KH/BVĐ-XBTP ngày 20/4/2009 của Ban vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Nhà xuất bản Tư pháp, ngày 03/7/2009 Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng”.

Đến dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Đảng uỷ, Báo Pháp luật Việt Nam, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin và toàn thể cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Tư pháp.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Hội nghị đã nghe Tiến sỹ Chu Đức Tính - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thuyết trình chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và nội dung cuốn “Sửa đổi lối làm việc”. Thông qua báo cáo thuyết trình, Hội nghị đã hiểu sâu thêm quan điểm của Bác về tinh thần tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và chống bệnh quan liêu. Đặc biệt, với chuyên đề “Sửa đổi lối làm việc”, cán bộ, viên chức Nhà xuất bản đã thấm nhuần hơn về tác phong làm việc, về cách phê bình và sửa chữa khuyết điểm, về chính sách cán bộ cũng như cách lãnh đạo… để có thể vận dụng một cách thiết thực vào điều kiện thực tế của Nhà xuất bản Tư pháp.

Cũng tại Hội nghị, Nhà xuất bản Tư pháp đã phát động phong trào thi đua tham gia viết bài theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng tại Nhà xuất bản Tư pháp”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Tư pháp nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật, từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc, đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản Tư pháp.