Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

16/09/2022
Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
​ Ngày 16/9, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lê Thành Long, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ dự Đại hội. Dự Đại hội còn có Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, đồng chí Cao Xuân Thủy, Phó Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể. Đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ điều hành Đại hội.
Theo Báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tiếp tục phát huy được truyền thống đoàn kết trong Chi bộ và đơn vị; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của Chi bộ; Triển khai toàn diện, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.
 
 
Chi bộ đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị đạt được nhiều kết quả tích cực, ghi rõ dấu ấn trong một số lĩnh vực về tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, góp phần quan trọng vào việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Bộ, Ngành.
 
 
Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường một bước và gắn liền với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức sinh hoạt chuyên đề ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu, nội dung phong phú, mang tính ứng dụng thực tiễn và có sự đổi mới về cách thức tổ chức để thích ứng kịp thời với việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh. Công tác xây dựng Đảng, đảng viên, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được chú trọng, duy trì và đạt kết quả tốt.
 
 
Ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp điểm lại một số kết quả nổi bật của Chi bộ. Nhất trí phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Kim Tinh đánh giá, nhân sự Chi ủy đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có năng lực thực tiễn đảm bảo bằng kết quả công việc. Đồng chí đề nghị, sau khi Đại hội kết thúc, Chi bộ chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn trình Thường trực Đảng ủy Bộ phê duyệt kết quả của Đại hội; xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm, phân công nhiệm vụ đảng viên...  Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ tiếp tục coi trọng công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên nắm bắt đầy đủ diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm công tác rèn luyện, quản lý và phát triển đảng viên; quan tâm công tác rèn luyện, quản lý và phát triển đảng viên, đồng thời tích cực tham gia vào công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Tư pháp...
 
 
Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Chi uỷ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí: đồng chí Phan Thị Hồng Hà, đồng chí Vũ Kim Dung và đồng chí Nguyễn Hương Ly. Trong đó, đồng chí Phan Thị Hồng Hà giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Một số hình ảnh tại Đại hội: