Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật: Đoàn kết xây dựng Chi bộ vững mạnh, phát triển

09/09/2022
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật: Đoàn kết xây dựng Chi bộ vững mạnh, phát triển
Ngày 07/9/2022, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng - Bộ Tư pháp đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, đồng chí Cao Xuân Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ cùng dự Đại hội.
Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi ủy đã lãnh đạo các đảng viên, công chức nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Về công tác Đảng, Chi bộ, cấp ủy đã tổ chức sinh hoạt Đảng được nề nếp, chất lượng hơn. Năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ ngày càng được phát huy có hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong sinh hoạt, học tập, công tác của từng đảng viên. Chi bộ đã lãnh đạo phòng ban và các đoàn thể nỗ lực, phấn đấu trong việc đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường trách nhiệm, kỷ cương trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, Chương trình hành động của Bộ, Ngành Tư pháp.
Nhiệm kỳ 2020 - 2022, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động về nhân sự, Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã phát huy tình thần đoàn kết, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của tổ chức đảng và đảng viên cũng như tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc. Chi bộ đã quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, cả công tác chính trị, tư tưởng, công tác chuyên môn, xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị, công tác đoàn thể xã hội.
Chi bộ đã cùng với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, trọng tâm là tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật. Các đảng viên, công chức trong đơn vị luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong cuộc sống. Hàng năm, Chi bộ đều được đánh giá, công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh; các đảng viên đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, có đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy Bộ tặng Giấy khen.
Tại Đại hội, các Đảng viên đã cùng thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội, nội dung kiểm điểm của cấp ủy, phân tích nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và trao đổi các giải pháp, phương hướng trong nhiệm kỳ mới.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Đồng chí đề nghị các đảng viên tham dự Đại hội cần phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt để bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ mới. Cùng với đó, Chi bộ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn gửi Văn phòng Đảng - Đoàn thể để thẩm tra; xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng đơn vị, kế hoạch kiểm tra giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chi ủy và từng đảng viên; chú trọng công tác rèn luyện tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng cho đảng viên; quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cấp trên; phấn đấu vượt mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là công tác thể chế hóa các Nghị quyết, Kết luận của Đảng trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật.
Công tác sinh hoạt chi bộ cần được đổi mới và thực hiện nghiêm túc, đúng với nguyên tắc xây dựng Đảng, trong đó đề cao tính tập trung, dân chủ, phê bình, tự phê bình. Chi bộ cần coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn chi bộ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng; quan tâm công tác rèn luyện phát triển đảng viên...
Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 5 đồng chí, trong đó Bí thư là đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng; Phó Bí thư là đồng chí Trần Anh Đức, Phó Vụ trưởng.
Phát biểu bế mạc Đai hội, Bí thư, Vụ trưởng Nguyễn Hồng Tuyến thay mặt Chi ủy gửi lời cảm ơn chân thành các đồng chí đại diện Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng ủy cơ quan Bộ Tư pháp, đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư pháp, cảm ơn các đồng chí đảng viên của Chi bộ đã dành những tình cảm và trách nhiệm để Đại hội chi bộ thành công tốt đẹp. Đồng chí Bí thư, Vụ trưởng mong muốn và tin tưởng ở mỗi thành viên trong cấp ủy mới và tập thể cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập thể Vụ đoàn kết, trách nhiệm, ra sức rèn luyện về mọi mặt để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra.
Trần Hồng Hạnh, Vụ VĐCXDPL