​Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính: Phát huy "tính Đảng" trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

12/08/2022
​Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính: Phát huy "tính Đảng" trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Ngày 12/8, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Bộ Tư pháp đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, đồng chí Cao Xuân Thủy, Phó Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể cùng dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi ủy đã lãnh đạo các đảng viên, công chức nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, về công tác Đảng, Chi bộ, cấp ủy đã tổ chức sinh hoạt Đảng được nề nếp, chất lượng hơn. Năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ ngày càng được phát huy có hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong sinh hoạt, học tập, công tác của từng đảng viên.
Chi bộ đã lãnh đạo phòng ban và các đoàn thể nỗ lực, phấn đấu trong việc triển khai công tác, thực hiện có chất lượng các nhiêm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ chuyên môn được giao, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch công tác năm 2022.
 
 
Chi ủy đã đổi mới cách thức hoạt động thông qua tổ chức họp đột xuất khi có vấn đề phát sinh cần chỉ đạo cùng với việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Chi ủy đã phát huy sức mạnh của từng Chi ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Chi bộ.
Quan hệ giữa Chi ủy với Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy tiếp tục được duy trì và tăng cường, Chi bộ đã tranh thủ được sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác Đảng của các đơn vị thuộc Đảng ủy; mối quan hệ phối hợp công tác giữa Chi ủy và Lãnh đạo Vụ được đảm bảo, đúng nguyên tắc.
Mặc dù Chi bộ đã duy trì chế độ sinh hoạt có nề nếp, đúng nguyên tắc, tuy nhiên, nội dung sinh hoạt Chi bộ đôi lúc còn chưa bám sát Kế hoạch công tác năm của Chi bộ đã đề ra theo đúng lộ trình. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đôi khi chưa bảo đảm tiến độ, việc kiện toàn nhân sự còn chưa kịp thời.
Tại Đại hội, các Đảng viên đã cùng thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội, nội dung kiểm điểm của cấp ủy, phân tích nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và trao đổi các giải pháp, phương hướng trong nhiệm kỳ mới.
 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh đề nghị các đảng viên tham dự Đại hội cần phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt để bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ mới, đáp ứng được chủ trương nhất thể hóa Thủ trưởng đơn vị và Bí thư chi bộ.
Cùng với đó, Chi bộ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn gửi Văn phòng Đảng-Đoàn thể để thẩm tra; xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng đơn vị, kế hoạch kiểm tra giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chi ủy và từng đảng viên.
Chi bộ cần chú trọng công tác rèn luyện tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng cho đảng viên; quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cấp trên; phấn đấu vượt mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là công tác thể chế hóa các Nghị quyết, Kết luận của Đảng trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật.
 
 
Công tác sinh hoạt chi bộ cần được đổi mới và thực hiện nghiêm túc, đúng với nguyên tắc xây dựng Đảng, trong đó đề cao tính tập trung, dân chủ, phê bình, tự phê bình. Chi bộ cần coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn chi bộ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng; quan tâm công tác rèn luyện phát triển đảng viên...
 
 
Là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính là đơn vị có đội ngũ cán bộ có chuyên môn tốt, chất lượng đồng đều, tập thể phát huy tốt tinh thần đoàn kết, nhất trí. Tuy nhiên, đồng chí Đặng Hoàng Oanh cũng đề nghị Chi bộ cần nêu cao hơn nữa sự đoàn kết, thống nhất của tập thể trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ; tổ chức công việc khoa học hơn; tiếp tục phát huy tốt những mặt mạnh, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế...
Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 5 đồng chí, trong đó Bí thư là đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Vụ trưởng; Phó Bí thư là đồng chí Lê Thị Hòa, Phó Vụ trưởng.
 

Lê Hồng