Chi bộ Vụ Pháp luật Dân sự - kinh tế: Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí

08/08/2022
Chi bộ Vụ Pháp luật Dân sự - kinh tế: Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí
Chiều 5/8, Đại hội Chi bộ Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế nhiệm kỳ 2022-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đến dự và chỉ đạo Đại hội.
Báo cáo tại Đại hội cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, quản lý điều hành của Thủ trưởng đơn vị, sự thống nhất, đoàn kết nhất trí trong Chi bộ, nhìn chung nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế thực hiện tốt tình hình tư tưởng chính trị, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy mọi thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt và đầy đủ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Chi bộ luôn giữ vững sự ổn định về chính trị, xây dựng khối đoàn kết nhất trí; chú trọng công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường sự phối, kết hợp chặt chẽ và thường xuyên trao đổi, thảo luận trong công tác chỉ đạo, điều hành giữa Cấp ủy và tập thể Lãnh đạo Vụ. Chăm lo công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ công chức vừa có phẩm chất, đạo đức tốt, vừa năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm cao.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chi bộ Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế như: Chi bộ còn chưa chủ động, phối hợp với Lãnh đạo Vụ trong thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ công chức theo các ngạch chuyên môn, nghiệp vụ; chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế; vẫn còn bị động trong công việc dẫn đến tiến độ và chất lượng các văn bản do Vụ phụ trách chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn… Từ đó, các đại biểu tham dự Đại hội đã cùng trao đổi, thảo luận phân tích nguyên nhân của tồn tại, hạn chế đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2025.
Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Chi bộ Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế đã bầu ra được Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025, gồm 5 đồng chí: đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ; đồng chí Cao Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng, Phó Bí thư; 3 chi ủy viên gồm đồng chí Nguyễn Chi Lan, Phó Vụ trưởng; đồng chí Trần Minh Sơn, trưởng phòng; đồng chí Vũ Lê Giang, chuyên viên.
Bảo Ngọc