Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 11 năm 2021

22/11/2021
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 11 năm 2021
Ngày 22/11, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã trình bày báo cáo kết quả công tác từ sau phiên họp ngày 29/9/2021 đến nay; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp. Các thành viên Ban Thường vụ đã thể hiện sự nhất trí cao với nội dung báo cáo, đồng thời trao đổi, góp ý nhằm hoàn thiện nội dung báo cáo nêu trên.

 
Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Đảng ủy Bộ Tư pháp; cho ý kiến về dự thảo Chương trình công tác năm 2022.
Cũng tại Hội nghị, các thành viên đã cho ý kiến viề việc xét kết nạp Đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho Đảng viên dự bị.
An Như  - Trung tâm Thông tin