Truyền thông về pháp luật trợ giúp pháp lý tại cơ sở hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

10/11/2021
Truyền thông về pháp luật trợ giúp pháp lý tại cơ sở hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021
 Với tinh thần xung kích, tình nguyện, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, ngày 04/11/2021, đươc sự nhất trí của Chi ủy, Lãnh đạo Cục Trợ giúp pháp lý, Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý đã đảm nhận chương trình truyền thông về pháp luật trợ giúp pháp lý tại 04 điểm bản thuộc 02 xã Mường Phăng và Pá Khoang, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để giới thiệu về hoạt động trợ giúp pháp lý, các chính sách pháp luật cụ thể gắn với đời sống sinh hoạt của người dân, người được trợ giúp pháp lý trong đó chú trọng tới đối tượng là người nghèo, người dân tộc thiểu số… nhằm giúp các đối tượng này nâng cao khả năng tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý nói riêng và chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 của tuổi trẻ Cục Trợ giúp pháp lý.

Tại buổi truyền thông, đoàn viên Chi đoàn đã giới thiệu, trao đổi để bà con hiểu thêm về hoạt động trợ giúp pháp lý, trong đó tập trung giới thiệu những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 liên quan trực tiếp đến người dân, đó là diện người được trợ giúp pháp lý, quyền lựa chọn tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, cách thức yêu cầu trợ giúp pháp lý… Bên cạnh đó, đoàn viên cũng trao đổi thêm về các chế độ chính sách khác của nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của bà con như chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế; miễn, giảm chi phí khám chữa bệnh; miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội… Mỗi nội dung, các đoàn viên đều đưa ra các ví dụ cụ thể để bà còn hiểu và dễ dàng tiếp cận.

Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh Covid vẫn đang diễn biến phức tạp, các đoàn viên cũng hướng dẫn bà con về ý thức nâng cao phòng tránh dịch covid, trang bị khẩu trang và nước sát khuẩn để buổi truyền thông diễn ra an toàn, bảo đảm công tác phòng chống dịch.
Có thể khẳng định, hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý góp phần đưa chủ trương, chính sách xóa đói giảm nghèo về mặt pháp luật của Đảng và nhà nước đi vào cuộc sống, giúp đông đảo người dân sinh sống ở tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn biết quyền được trợ giúp pháp lý và nâng cao trình độ dân trí pháp lý.