Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

25/10/2021
Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới
Chiều 22/10/2021, Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Trần Thị Minh Nguyệt, chuyên viên chính Phòng Pháp luật lao động, an sinh xã hội và Tổng hợp; đồng thời, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về pháp luật thuế thu nhập cá nhân.
Lễ kết nạp Đảng viên mới được tổ chức tại Trụ sở Bộ Tư pháp, do đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế chủ trì cùng với sự tham dự của toàn thể Đảng viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế. Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy, thay mặt Chi ủy Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Bí thư Chi bộ đã đọc quyết định Kết nạp Đảng viên đối với đồng chí Trần Thị Minh Nguyệt.
Trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước sự chứng kiến của các Đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Trần Thị Minh Nguyệt đã tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào công tác của Chi bộ nói riêng, Đảng bộ Bộ Tư pháp nói chung.
Thay mặt Chi ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Tú đã giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới và phân công Đảng viên chính thức trong Chi bộ theo dõi, giúp đỡ đồng chí Đảng viên mới, đồng thời đề nghị các đồng chí Đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ đúng quy tắc đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ của người Đảng viên.
 

 
Sau Lễ kết nạp Đảng viên mới, đồng chí Bí Thư Nguyễn Thanh Tú đã phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương bao gồm: Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 10 -CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương Khóa XIII; Hướng dẫn số 02 – HD/BDVĐUK ngày 14/10/2021 của Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hướng dẫn triển khai Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 26/8/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.
Tiếp đó, Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tổ chức sinh hoạt chuyên đề về pháp luật thuế thu nhập cá nhân do đồng chí Lê Đại Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế trình bày chuyên đề sinh hoạt. Các Đảng viên Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và thành viên tham gia buổi sinh hoạt trao đổi, thảo luận sôi nổi về các vấn đề pháp lý liên quan đến thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện trong các trường hợp cụ thể.
Kết thúc buổi họp, đồng chí Nguyễn Thanh Tú – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế phát biểu kết luận buổi họp Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề và đề nghị các Đảng viên được phân công tiếp tục chuẩn bị chuyên đề chuyên môn để tổ chức 01 buổi sinh hoạt tiếp theo với nội dung về pháp luật đất đai.