Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2020-2025

23/05/2020
Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 23/5, Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Theo báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết, Đảng bộ Văn phòng Bộ Tư pháp có 05 Chi bộ trực thuộc, với tổng số 55 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Văn phòng đã lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc, đảng viên, công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, giải pháp đề ra, đạt và vượt mức tất cả các chỉ tiêu được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Văn phòng Bộ đã nhiều lần được Đảng ủy Bộ Tư pháp tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, năm 2018, Đảng bộ Văn phòng đã nhận Cờ thi đua của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 05 năm liên tục (2014-2018).

Hoạt động của Đảng bộ Văn phòng trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và các chi ủy đã kịp thời kiện toàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chi bộ trực thuộc. Việc triển khai các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên được Đảng bộ Văn phòng quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là đối với lĩnh vực được coi là trọng tâm, then chốt như: xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng chi bộ; xây dựng và phối hợp xây dựng quy hoạch cấp ủy, đội ngũ lãnh đạo, quản lý đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…
Tại Đại hội, Đảng ủy Văn phòng Bộ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, đó là: Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp công tác giữa Đảng ủy bộ và Ban cán sự đảng, giữa cấp ủy với thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tập trung công tác xây dựng đảng vững mạnh về cả tổ chức, cán bộ; xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của  Đảng bộ Văn phòng Bộ. Đồng chí cũng tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, với sự đoàn kết, nhất trí cùng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của tập thể đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị, Đảng bộ Văn phòng Bộ sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần tạo nên những thành công chung của Bộ, ngành Tư pháp.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng bộ giữ chức Bí thư và đồng chí Đỗ Xuân Quý, Phó Chánh Văn phòng giữ chức Phó Bí thư. Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
Một số hình ảnh tại Đại hội:
Ngọc Dung - Trung tâm Thông tin