Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm: Đoàn kết, tận tụy, trách nhiệm, năng động, sáng tạo

23/05/2020
Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm: Đoàn kết, tận tụy, trách nhiệm, năng động, sáng tạo
Chiều ngày 22/5, Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tận tụy, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; xây dựng cơ quan phát triển ổn định, bền vững”. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị
Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Phạm Tuấn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình chính trị, tư tưởng của đảng viên trong toàn Đảng bộ ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức trong việc xây dựng chi bộ, đơn vị, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định nội bộ. Qua đó, góp phần làm cho Đảng bộ có những chuyển biến tích cực trong xây dựng cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nề nếp và tác phong.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đảng viên đã phát huy được vai trò gương mẫu tích cực, đi đầu trong việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của tổ chức đảng cấp trên và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Nhờ đó, chất lượng công tác các mặt chuyên môn, công tác xây dựng thể chế, công tác tổ chức cán bộ, công tác đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm ngày càng được nâng cao, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Bộ giao.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm liên tục đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”; năm 2015, 2016, 2017 được công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”; năm 2018, 2019 được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2015-2018, 100% các đơn vị trực thuộc đạt “Trong sạch, vững mạnh”, năm 2019 có trên 75% đơn vị được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại hội nhiệm kỳ qua đề ra 04 chỉ tiêu, kết quả đến nay có 03 chỉ tiêu đạt và vượt; còn 01 chỉ tiêu chưa đạt (100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 20% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Trong nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm phấn đấu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu;  tập trung công tác xây dựng đảng vững mạnh cả về tổ chức, cán bộ, tư tưởng, chính trị, đạo đức; xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục giữ vững kỷ cương, kỷ luật; phát huy dân chủ, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên...
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của  Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Đồng chí cũng tin tưởng rằng,  trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị, tập thể Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tạo nên những thành công chung của Bộ, ngành Tư pháp.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Đăng ký nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí. Đại hội đã bầu trực tiếp đồng chí Phạm Tuấn Ngọc giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Hải giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 01 đại biểu đương nhiên, 09 đại biểu chính thức và 01 đại biêu dự khuyết.
PV