Chi bộ Cục Kế hoạch–Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển

22/05/2020
Chi bộ Cục Kế hoạch–Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển
Ngày 22/5, Cục Kế hoạch – Tài chính đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tới dự Đại hội có đồng chí Đỗ Xuân Lân – Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể.
Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính cho biết, trong nhiệm kỳ 2017-2020, mặc dù đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, nhưng Chi bộ Cục đã phát huy được tinh thần đoàn kết, phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của tổ chức đảng và đảng viên cũng như tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc.
Chi bộ đã quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên; bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, từ công tác chính trị, tư tưởng, công tác chuyên môn, xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Chi bộ đã cùng với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Hàng năm Chi bộ đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên của Chi bộ đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy Bộ tặng Giấy khen.
Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, đồng chí Nguyễn Huy Hùng cho biết, phương hướng của Chi bộ Cục là đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển, phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững danh hiệu Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đánh giá cao quá trình tổ chức, chuẩn bị tổ chức Đại hội của Chi bộ Cục. Thứ trưởng cũng đánh giá, Chi bộ đã bám sát quy định điều lệ đảng, hướng dẫn của Đảng cấp trên, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đảng – Đoàn thể chỉnh lý hồ sơ, tài liệu, Đề án nhân sự trình Đảng ủy Bộ…
Nhấn mạnh vai trò, vị trí của Cục Kế hoạch – Tài chính, Chi bộ Cục trong hoạt động của Bộ, ngành cũng như các mặt công tác của Đảng, Thứ trưởng nhấn mạnh, cùng với Văn phòng Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ thì Cục Kế hoạch – Tài chính là 1 trong những đơn vị có chức năng tham mưu hết sức quan trọng, đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động của ngành, cũng như việc tham mưu xây dựng các kế hoạch, chiến lược quan trọng của Bộ, ngành, của Chính phủ và của cả Đất nước.
Điểm lại một số kết quả nổi bật của đơn vị, đặc biệt là việc tham mưu xây dựng Chiến lược, Kế hoạch ngành Tư pháp, việc đảm bảo nguồn lực tài chính của Bộ, ngành Tư pháp, Thứ trưởng cho rằng Chi bộ đã xây dựng, triển khai thực hiện tốt toàn bộ nội dung Nghị quyết của nhiệm kỳ 2017-2020…Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và mong rằng, Chi ủy nhiệm kỳ mới sẽ kế thừa phát huy được các kết quả đã được, đồng thời sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế.
 

Trong nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng đề nghị, Chi bộ Cục tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy Bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ. Xây dựng Chương trình hành động, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với Thủ tưởng đơn vị. Trong đó xác định rõ trách nhiệm, phương thức hoạt động của cấp ủy với thủ trưởng đơn vị để tránh trùng lắp trong thực hiện nhiệm vụ hoặc không làm hết trách nhiệm, cũng như không được làm thay, không bỏ sót, ko buông lỏng trách nhiệm…
Thứ trưởng cũng đề nghị, Chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và hy vọng cấp ủy tới sẽ đủ tài, đủ sức, đủ tầm để lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác của Chi bộ. Trong nhiệm vụ lãnh đạo công tác thanh niên, công đoàn, Thứ trưởng căn dặn không được xem nhẹ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và cần phát huy vai trò của các tổ chức này trong xây dựng khối đoàn kết, tạo điều kiện cho đoàn thanh niên, công đoàn tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng nhắc đến việc thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp với Văn phòng Đảng – Đoàn thể chuẩn bị, hoàn tất hồ sơ gửi Đảng ủy Bộ chuẩn y kết quả Đại hội…
 

 
Với tinh thần nghiêm túc, khách quan, khẩn trương, Đại hội đã bầu ra Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí, trong đó Bí thư Chi bộ là đồng chí Phan Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính; Phó Bí thư Chi bộ là đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính. Đại hội cũng bầu ra đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 7 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
An Như – Trung tâm thông tin