Chi bộ Cục Công nghệ thông tin: Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

21/05/2020
Chi bộ Cục Công nghệ thông tin: Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày 21/5, Chi bộ Cục Công nghệ thông tin đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, đồng chí Cao Xuân Thủy, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể. Về phía Cục Công nghệ thông tin có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Tại Đại hội, đồng chí Tạ Thành Trung, Chi ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Cục Công nghệ thông tin đã phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của tổ chức đảng và đảng viên cũng như tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc. Chi bộ đã quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, cả công tác chính trị, tư tưởng, công tác chuyên môn, xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị, công tác đoàn thể xã hội.
Chi bộ đã cùng với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Chi bộ đã tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các đảng viên, công chức trong đơn vị luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong cuộc sống.
Chi bộ, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hàng năm, Chi bộ đều được đánh giá, công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh; các đảng viên đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhấn mạnh, Chi bộ Cục Công nghệ thông tin là Chi bộ dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm. Cơ bản nhất trí với các Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Tinh đã điểm lại một số kết quả nổi bật của Chi bộ Cục Công nghệ thông tin trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để cấp ủy trong nhiệm kỳ mới sớm đưa ra các giải pháp khắc phục. Đồng chí cũng đề nghị, sau Đại hội, chi bộ cần phối hợp với Văn phòng Đảng – Đoàn thể chuẩn bị hồ sơ gửi Đảng ủy Bộ theo đúng quy định; Xây dựng Chương trình hành động, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với Thủ trưởng đơn vị; xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hằng năm; Lãnh đạo thực hiện các Chỉ thị của TW đảng, đảng cấp trên và Nghị quyết của Đại hội Chi bộ; Tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, tích cực tham gia công tác xây dựng đảng ủy… Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ, ngành Tư pháp…

Với tinh thần nghiêm túc, khách quan, khẩn trương, Đại hội đã bầu ra Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí, trong đó Bí thư Chi bộ là đồng chí Tạ Thành Trung, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; Phó Bí thư Chi bộ là đồng chí Phạm Đức Dụ, Chánh Văn phòng Cục Công nghệ thông tin. Đại hội cũng bầu ra đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
 
An Như – Trung tâm Thông tin