Chi bộ Thanh tra: Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm triển khai công tác trong nhiệm kỳ mới

22/05/2020
Chi bộ Thanh tra: Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm triển khai công tác trong nhiệm kỳ mới
Chiều nay (22/5) , Đại hội Chi bộ Thanh tra đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Chi bộ Thanh tra có tổng số 29 đảng viên trong đó có 27 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Thanh tra làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức trong đơn vị; lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, được Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ đánh giá cao; Công tác lãnh đạo các đoàn thể được thực hiện tốt, việc thành lập Chi đoàn Thanh tra đã tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đối với công tác thanh niên và tạo sự chủ động trong công tác sinh hoạt Đoàn của đoàn viên, thanh niên trong đơn vị; Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị, giữ vững đoàn kết nội bộ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, Chi bộ Thanh tra phấn đấu tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức của Thanh tra Bộ, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn và đúng pháp luật...
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp đánh giá cao công tác tổ chức, chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Thanh tra. Là một đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ, Bí thư Đảng ủy cũng cho biết, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của công chức, đảng viên Thanh tra Bộ được Chi ủy chú trọng thực hiện thường xuyên thông qua việc quán triệt và nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Bộ Tư pháp. Cấp ủy đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, đã tổ chức triển khai thực hiện tốt một khối lượng lớn công việc được giao. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đảng, phát triển đảng viên, kiểm tra giám sát,... cũng được Chi bộ quan tâm, chú trọng thực hiện.
Bí thư Đảng ủy Phan Chí Hiếu đề nghị, trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, Chi bộ Thanh tra cần tiếp tục phát huy những điểm mạnh, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn và đóng góp những ý kiến có giá trị vào dự thảo các Báo cáo.
Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020  - 2025 gồm 05 đồng chí trong đó đồng chí Nguyễn Hồng Diện, Chánh Thanh tra giữ chức Bí thư Chi bộ và đồng chí Đoàn Hải Quân giữ chức Phó Bí thư. Nhân dịp này, Đại hội cũng bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
 Ngọc Dung - Trung tâm Thông tin